rusudan
10.07.07,14:23
Čaute poraďáci!
Prosím vás o radu. Naša sopločnosť poskytuje okrem iného aj prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov tretím osobám, ale aj zamestnancom spoločnosti. Tretie osoby platia vyššiu cenu ako zamestnanci. Otázka znie, či je potrebné tento rozdiel zamestnancom zdaniť ako nepeňažný príjem.
betka
10.07.07,15:08
Príjmami podľa par.5-závislá činnosť

(2) Príjmami podľa odseku 1 sú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia daňovníkovi s týmito príjmami (ďalej len zamestnanec ) od platiteľa týchto príjmov (ďalej len zamestnávateľ ) alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy

Príjmom je peńažné i nepeňažné plnenie..
Denda
10.07.07,16:21
Čaute poraďáci!
Prosím vás o radu. Naša sopločnosť poskytuje okrem iného aj prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov tretím osobám, ale aj zamestnancom spoločnosti. Tretie osoby platia vyššiu cenu ako zamestnanci. Otázka znie, či je potrebné tento rozdiel zamestnancom zdaniť ako nepeňažný príjem.

Rozdiel by som nedodaňovala, pretože podľa môjho názoru nejde o nepeňažný príjem zamestnanca. Je dobré si tento prípad ošetriť smernicou, prečo máte inú cenotvorbu pre zamestnancov.

Pripojím ešte jeden link, kde sa síce rieši predaj majetku, ale je to podobný prípad na objasnenie problému :http://www.porada.sk/t46360-predajna-cena-odpisaneho-majetku.html