Janurka
10.07.07,15:20
Po čase sa vraciam späť k podvojnému účtovníctvu. Sledujem poradu a som prekvapená s rozdielnymi názormi na zaokrúhľovanie. Ide mi konkrétne o zaokrúhľovanie na došlých faktúrach. Mám napr. ZD 63 464,02 Sk, DPH
12 058,20 Sk, zaokrúhlenie -0,22 Sk. K úhrade 75 522,- Sk. Na účtovací
predpis som dala: 63 463,80 na účet 111, 12 058,20 na 343 a 75 522,- Sk
na 321. Podľa niektorých sa tieto rozdiely účtujú na 548, alebo 648. Mám pred sebou "Opatrenie MF SR účinné od 1.7.07 a ani zmienky o rozdieloch zo zaokrúhlenia. I keď je pravda, že na 548 je uvedené, že sa tu účtujú ostatné položky neúčtované na predchádzajúcich účtoch, ktoré sa týkajú hospodárskej činnosti ... . Je to taká chyba naúčtovať ten nepatrný rozdiel na obstaranie materiálu? Veď ten rozdiel zo zaokrúhlenia vznikol v dôsledku obstarania materiálu, alebo nie? Ďakujem za odpovede.
Gabi03
10.07.07,15:23
No podľa mňa ide skôr o zaokrúhlenie konečnej sumy k úhrade, resp. záväzku ako obstarania materiálu. Hoci sa taktiež stretávam s podobnými prípadmi. A taktiež obstaranie tovaru (teda ZD) u nás vyjde iný sumár, ako je uvedený na faktúre. Najskôr je to z rôznych nastavení rôznych programov. Avšak myslím, že ak naúčtuješ obstaranie tovaru podľa cien uvedených vo faktúre a tak ti vyjde iný ZD ako je na FA, také hrozné sa nič nestane, ak to necháš na 111.
Toď môj názor. ;)
plavčík
11.07.07,13:25
My máme potvrdené / aj niekoľko krát auditom aj kontrolami z DU/ že halierové vyrovnanie na 548 a 648