gejby
10.07.07,15:29
Ahojte,
Podnikateľ, SZČO si zobral kontokorentný úver.Môžem zaúčtovať registračný poplatok do prevádzkovj réžie a tiež úrok do prev.réžie?Na výpise z banky sa mi nikde neobjavila výška kontokorentného úveru, iba jeho čerpanie, teda mínusové zostatky. Mám výšku úveru uviesť do peňažného denníka ako úver?
Ďakujem.
betka
10.07.07,15:35
Registračný poplatok, úroky z kontokorentu, ak Vám boli stiahnute z účtu sú VOZD - prev réžia.

výšku úveru do PD nie, ale uvedte si ho do evidencie napr. ostatné závazky, ak máte soft, kt. Vám umožňuej účtovať o úvere, tak si túto výšku uvedte tam, budete mať prehľad
Kazu
10.07.07,17:28
Kontokorent nikde neevidujem. V peňažnom denníku účtujem pohyby na účte v mínusových číslach. Na konci roka vo Výkaze o majetku a záväzkoch započítam mínusový zostatok na účte na riadok 17 - Záväzky a pre vlastnú evidenciu kópiu posledného výpisu z BÚ a kópiu zmluvy o KTK priložím k predmetnému výkazu. KTK nevediem ako klasický úver s pravidelnými splátkami, pretože to by som musela výšku úveru meniť vždy podľa výpisov z BÚ a to sa mi zdá zbytočne pracné.
ekopo
11.07.07,21:32
Kontokorent nie je nič iné, len čerpanie peňažných prostriedkov z účtu vedeného v banke do mínusových zostatkov. Takýto "úver" sa v inej operatívnej evidencii nevedie. Vo výkaze o MaZ sa uvádza zostatok na r. 11 -účty v bankách v skutočnej, čiže mínusovej výške. Nikde inde sa tento zostatok vo výkaze neuvádza!
Kazu
13.07.07,14:53
Pôvodne som to tak chcela urobiť. ale od tohto úmyslu ma odradila skutočnosť, že na riadku 11 nie je okienko pre znamienko.
ekopo
13.07.07,15:24
Pôvodne som to tak chcela urobiť. ale od tohto úmyslu ma odradila skutočnosť, že na riadku 11 nie je okienko pre znamienko.
To absolútne nevadí, dávam tam mínus. Opäť jedno z nedomyslených tlačív. Niekde je "okienko" na znamienka, niekde nie je...