Asmína
10.07.07,17:36
Západoslovenské elektrárne vystavili opravnú faktúru k vyúčtovaniu spotreby energie za rok 2006 v júni 2007, kde uviedli nasledovné:
dôvod - nesprávny odpočet údajov z elektromeru

Dátum vystavenia: 26.6.2007
Dátum dodania: 31.12.2006

základ dane: - 1600 Sk
DPH: - 304 Sk

Na základe § 25 ods. 3 zákona o DPH uplatním DPH v DP za 6/07 a o opravnej faktúre z hľadiska dane z príjmov budem účtovať ako o dobropise a znížim náklady v roku 2007?
Prosím skúsených poraďákov o vyjadrenie sa k uvedenému, nakoľko nie som si istá, či na dani z príjmov opraviť rok 2006, alebo účtovať v 2007. Účtujeme v sústave podvojného účtovníctva. Ďakujem
Orsz
10.07.07,17:43
Západoslovenské elektrárne vystavili opravnú faktúru k vyúčtovaniu spotreby energie za rok 2006 v júni 2007, kde uviedli nasledovné:
dôvod - nesprávny odpočet údajov z elektromeru

Dátum vystavenia: 26.6.2007
Dátum dodania: 31.12.2006

základ dane: - 1600 Sk
DPH: - 304 Sk

Na základe § 25 ods. 3 zákona o DPH uplatním DPH v DP za 6/07 a o opravnej faktúre z hľadiska dane z príjmov budem účtovať ako o dobropise a znížim náklady v roku 2007?
Prosím skúsených poraďákov o vyjadrenie sa k uvedenému, nakoľko nie som si istá, či na dani z príjmov opraviť rok 2006, alebo účtovať v 2007. Účtujeme v sústave podvojného účtovníctva. Ďakujem

Ty to neuplatňuješ na základe §25 ods.3 - to je pre vystavovateľa faktúry, ty si na strane odberateľa, takže je to odpočet podľa § 53 zák. o DPH. No ale v tomto mi to celkom nesedí - nejde o dobropis alebo ťarchopis, ale opravu nesprávnych údajov - tam mi viac pasuje dodatočné DPH, keďže tam je uvedený deň dodania 31.12.2006, ak by to bola oprava zákadu dane, deň dodania je v tomto prípade deň vystavenia faktúry. Oprava základu dane je viac chápaná ako zníženie alebo zvýšenie, resp. zrušenie ceny, nie ako chybné účtovanie. Čo sa týka nákladov - o tých by som účtovala ako o daňovo pripočítateľnej položke - pretože podľa dátumu dodania, išlo o opravu minulého obdobia, a elektrárne zrejme tak opravujú nielen DPH ale aj daň z príjmu. No uvidíme, čo na to ostatní poraďáci.
emgeton
10.07.07,17:52
Západoslovenské elektrárne vystavili opravnú faktúru k vyúčtovaniu spotreby energie za rok 2006 v júni 2007, kde uviedli nasledovné:
dôvod - nesprávny odpočet údajov z elektromeru

Dátum vystavenia: 26.6.2007
Dátum dodania: 31.12.2006

základ dane: - 1600 Sk
DPH: - 304 Sk

Na základe § 25 ods. 3 zákona o DPH uplatním DPH v DP za 6/07 a o opravnej faktúre z hľadiska dane z príjmov budem účtovať ako o dobropise a znížim náklady v roku 2007?
Prosím skúsených poraďákov o vyjadrenie sa k uvedenému, nakoľko nie som si istá, či na dani z príjmov opraviť rok 2006, alebo účtovať v 2007. Účtujeme v sústave podvojného účtovníctva. Ďakujem


Podľa mňa sa jedná o opravu základu dane. Do DP DPH to pôjde v 6/07.

Do dane z príjmov to patrí do r. 2006.
Asmína
11.07.07,05:33
Ďakujem Vám za Vaše názory. DPH dám do 6/07, do dodatočného priznania za rok 2006 sa mi veľmi nechce, i keď si myslím, že to je to správne riešenie.