adenka
10.07.07,21:00
ako účtovať postúpenie leasingu od súkromnej osoby? Leasing os. auta
sme prevzali od 11. splátky a odstupné bolo 270000,-. Keďže táto súkromná osoba neuplatňovala žiadne odpisy domnievam sa, že
týchto 270000,- započítam do OC a odpisy rozdelím na 26 mesiacov.
Alebo sa mýlim? Alebo na 36 mesiacov. Prosím poraďte...
adenka
11.07.07,10:08
...prosím, nikto neporadí?
betka
11.07.07,11:38
Ak dôjde k postúpeniu NZ na nového nájomcu a tento vyplatí pôvodnému nájomcovi odstupné, odstupné sa odpisuje u nového nájomcu ako súčasť VC rovnomerne počas zostávajúcej doby trvania NZ. (ZC automobilu pri postúpení je.....+odstupné 270 000, Sk Mesačný odpis ZC pri post+odst/26 mes.

Dochádza k zmene doby prenájmu- k skráteniu, resp. predlženiu. Uplatnené odpisy sa spatne neupravujú a zostávajúca časť odpisovanej hodnoty sa rozpočíta rovnomerne na zvyšnú časť novo dohodnutej doby prenájmu. Výška sa upraví v mesiaci, v kt. sa nájomca a prenaj. dohodli na zmene doby trvania fin. pren. (par.52/49 ZDP)
adenka
12.07.07,08:34
Ďakujem za odpoveď a potvrdenie môjho posúdenia leasingu. Aj to poteší keď človek správne uvažuje. Dík