maja
11.07.07,10:19
Majiteľ dvoch firiem, jedna v CZ druhá v SK. V SK je to nová firma, tak pre začiatok poskytol auto z CZ, aby mohli zamestnanci SK chodiť na služ. cesty do firmy v CZ. Na nič iné sa to auto nepoužíva. A teraz :
Môžme uzavrieť zmluvu na 5 mesiacov na zapožičanie auta ?
Môžme uplatniť DPH v SK z PHM ?
Ďakujem Maja
DušanČ
11.07.07,10:39
Auto s cudzím E.č. môže v SR podľa zákona o pozemných komunikáciách jazdiť 1 rok. Preto prenájom na 5 mesiacov je bez problémov. Uzavrite s prenajímateľom zmluvu o prenájme, český prenajímateľ vám prenájom musí fakturovať vrátane čekej DPH. Treba v SR zaplatiť daň z MV. Potom môžete všetky náklady z prevádzky MV, ako PHM, opravy bez problémov dávať do nákladov ako daňovo uznané výdavky, a tiež si uplatňovať DPH na vstupe. Českú DPH si môžete uplatniť za podmienok českého zákona o DPH na vrátenie u Finančného úradu pre Prahu 1.