nextone
11.07.07,11:27
Dobrý deň.

rada by som sa informovala, kedy začínam byť platcom DPH. Som živnostníčka a mám taký pocit, že moje príjmy budú v krátkej dobe vyššie, ako som predpokladala.
Viete mi poradiť?
Čo potom?
Ďakujem
Orsz
11.07.07,11:34
Dobrý deň.

rada by som sa informovala, kedy začínam byť platcom DPH. Som živnostníčka a mám taký pocit, že moje príjmy budú v krátkej dobe vyššie, ako som predpokladala.
Viete mi poradiť?
Čo potom?
Ďakujem

Ak za 12 kalendárnych mesiacov presiahne Tvoj obrat sumu 1500000,-Sk. Tých 12 mesaicov sa pritom neberie ako kalendárny rok, ale sa posúva nasledovne: od januára 2007 do decembra 2007, od februára 2007 do januára 2008, od marca 2007 do februára 2008,......atď.
Vladimír Ozimý
11.07.07,11:35
no treba si kumulatívne sledovať príjmy ak prekročíte v priebehu 12 mesiacov 1,5 mil Sk musíte sa najneskôr do 20 dňa nasledujúceho po mesiaci kedy ste tento obrat prekročili zaregistrovať sa na účely platenia dph...
Vladimír Ozimý
11.07.07,11:36
Ak za 12 kalendárnych mesiacov presiahne Tvoj obrat sumu 1500000,-Sk. Tých 12 mesaicov sa pritom neberie ako kalendárny rok, ale sa posúva nasledovne: od januára 2007 do decembra 2007, od februára 2007 do januára 2008, od marca 2007 do februára 2008,......atď.

no a upresníme to môžte tento obrat samozrejme prekročiť aj za mesiac...takže nebudete čakať 12 mesiacov....
nextone
11.07.07,11:36
Počíta sa to od začiatku môjho podnikania, alebo od prvého príjmu?
Orsz
11.07.07,11:38
Počíta sa to od začiatku môjho podnikania, alebo od prvého príjmu?

Od začiatku príjmu - pretože vtedy nastal prvý obrat, takže od začiatku podnikania niet čo počítať. A ako uviedol Vladimír, obdobie presiahnutia obratu 1,5mil. Sk za 12 mesiacov je maximálne, to znamená, že tento obrat môžte prekročiť aj za jeden mesiac, alebo za dva.......až 12.
nextone
11.07.07,11:39
Ďakujem všetkým za pomoc a prajem príjemný deň :o)
Vianocka
13.07.07,12:36
V prípade, že slovenská s.r.o. neplátca DPH poskytla poradenské a konzultačné služby belgickej spoločnosti plátcovi DPH a fakturačná suma presiahla 1 500 000,00 Sk, je táto suma považovaná za OBRAT v zmysle zákona o DPH (§4 ods.9)?
Uvažujem správne, ak poviem, že:
1) podľa § 15 ods.7 a 8 je táto služba poskytnutá s miestom dodania v zahraničí
2) nie je to teda služba poskytnutá v tuzemsku (čo je pre účely registrácie uvedené v §4 ods.9) a teda by sa nezapočítavala do obratu
3) a slovenská s.r.o. nie je povinná sa registrovať za plátcu DPH?

Vďaka za vaše skoré názory, lebo v prípade, že nehovorím pravdu, je termín povinnosti registrácie za dverami.
betka
13.07.07,12:44
(9) Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.

Len či nie ste povinná registrovať sa v tomto ČŠ.
Vianocka
13.07.07,13:29
Betka, ďakujem za názor. Medzičasom som sa dovolala aj DÚ a tam tiež potvrdili, že moje uvažovanie je správne. Pracovníčka sa však nezmienila o možnosti, ktorú uvádzate, t.j. registrácia v tomto ČŠ. Tak skúsim ešte overiť, resp. možno niekto pridá svoje vedomosti.