Richard
17.06.04,01:58
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
M3G
27.02.05,12:39
Napríklad sme zistili, že predchádzajúci účtovník nerobil inventarizáciu účtov, a pri inventarizácii v ďalšom roku sme prišli na to, že nesedia niektoré účty už k 1.1.

Robíme teda opravu nákladov


Oprava nákladov z dôvodu, že nám na účtoch k 1.1. vznikajú nepodložené stavy:

311,314,315,321,324,325,331....a pod na strane D
588 na strane MD.