martinapo77
11.07.07,15:46
potrebujem pomoc
neviem ci to robime dobre
uctujeme sposobom B
mame vytvorene analytické účty na 5 na jednotlivý materiál a tovar ktorý nakupujeme taktiež máme analyticky rozčlenené náklady suvisiace s obstaraním tohto materialu a tovaru.
Na konci roka na zaklade výsledku inventúry odúčtujem zostatok zásob na sklade a ponížim náklady.
Co mam urobit s nákladmi suvisiacimi s obstaraním tohto materialu a tovaru.

Pr.
Obrat pocas roka na 501001 10Mil. Sk
Vysledok inventury 1 mil.Sk
v Nakladoch na konci roka mi zostane na 501001 - 9 mil.Sk

a naklady suvisiace s obstaranim tohoto materialu su
zuctovane na 501100 v sume 2mil. sk

Mam o sumu percentom vyjadrenu k zostatku materialu ponizit aj o 10% zúctovane naklady suvisiace s obstaranim materialu...
1/10x100 = 10%

2mil. x 10% = 200000,-
Tzn spravne mam mat v nakladoch na 501100 len 1,8 mil.sk, alebo to nemusim ocistovat ????
KEJKA
11.07.07,19:14
Nakoľko správne ocenenie zásob je v obstarávacích cenách, t.j. cena obstarania PLUS náklady súvisiace s obstaraním, je potrebné vyčísliť obstarávaciu cenu inventovaných zásob.
Správne teda bude aj tých 200000 tis.Sk vyčleniť ako súčasť ocenenia zásob.
Záver
Áno, v nákladoch na 501100 bude 1,8 mil. Sk
Fany
11.07.07,20:45
Lenže náklady súvisiace s obstaraním sa premietajú aj na skladových kartách, kde sa obstarávacia cena nakúpeného tovaru povýši o náklady súvisiace s jeho obstaraním, takže na konci roka v inventúre by mali byť ceny tovaru obstarávacie - teda včetne týchto nákladov. Vtedy si myslím, že poníženie obst. nákladov na 501100 by už nemalo byť. (Jedine, že by sa suma na inventúre nejakým percentom rozdelila na sumu čistého tovaru a obstarávacie náklady a toto by sa potom rozúčtovalo na 501001 a 501100, ale vidí sa mi to zbytočné).
Alebo sa mýlim?
AHA
12.07.07,08:17
Fany nie pri všetkých tovaroch vieš rozlíšiť náklady spojené s obstaraním napríklad ak ti kamion dovezie 12 druhov tovaru každý z iného mesta. Ja síce účtujem spôsom A ale dopravu dávam na 518 nakoľko ju nevedia skladníci priradiť koľko ku ktorému tovaru tak ju na konci roka prerátam percentom a na sklad dám iba zostatok minulý týždeň mi prešla daňová kontrola a na toto sa presne zamerali potvrdili, že to účtujem správne.
Fany
12.07.07,12:33
No lenže my toľko toho tovaru zasa nemáme a dá sa nám vždy vyčísliť presne náklady na obstaranie tovaru. Preto ak si ja takto navýšim sumu obstaraného tovaru a v takýchto cenách to mám potom aj na koncoročnej inventúre, potom 504100 upravovať nemusím.
Orsz
13.07.07,19:11
Ja mám tiež firmu, v ktorej účtujeme zásoby - tovar spôsobom B - teda na účet 504 100. Na obstarávacie náklady (prepravu tovaru) máme osobitnú analytiku 504 110. N akonci roka počítam pomerovo výšku obstarávacích nákladov podľa množstva predaného tovaru a zaúčtujem na 132110-zostatok obstarávacích nákladov. Na účte 132100 máme zostatok tovaru na sklade. V roku 2005 som im robila ja sklad, a dávala som tieto obstarávacie náklady do skladovej ceny - na jednu analytiku spolu 504100. V roku 2006 - sme viedli túto osobitnú analytiku, pretože administratívna pracovníčka, ktorá v tomto roku viedla sklad to nevedela rozpočítavať, preto som to vyčlenila. Vyčleňujem to tak aj teraz v roku 2007. Ale napadla ma pochybnosť - obstarávacie náklady, teda preprava, nie sú ku každému tovaru, firma dováža z Čiech, Maďarska, Talianska, a zo SR. Preprava býva len k tovaru z Talianska a v rámci SR. Nemalo by sa to teda zaúčtovať do skladových cien len toho tovaru, ktorého sa to týka? Alebo to stačí aj keď sa to robí takto pomerovo voči všetkému tovaru. V internej smernici má firma zakomponované, že účtuje o nich osobitne a na konci roka sa podľa predaného množstva urobí ich prepočet. Tovar z Talianska je vlastne vždy aj predaný, pretože býva dovážaný na objednávku odberateľa, takže nebýva dlho na sklade.
Orsz
13.07.07,21:23
Ja mám tiež firmu, v ktorej účtujeme zásoby - tovar spôsobom B - teda na účet 504 100. Na obstarávacie náklady (prepravu tovaru) máme osobitnú analytiku 504 110. N akonci roka počítam pomerovo výšku obstarávacích nákladov podľa množstva predaného tovaru a zaúčtujem na 132110-zostatok obstarávacích nákladov. Na účte 132100 máme zostatok tovaru na sklade. V roku 2005 som im robila ja sklad, a dávala som tieto obstarávacie náklady do skladovej ceny - na jednu analytiku spolu 504100. V roku 2006 - sme viedli túto osobitnú analytiku, pretože administratívna pracovníčka, ktorá v tomto roku viedla sklad to nevedela rozpočítavať, preto som to vyčlenila. Vyčleňujem to tak aj teraz v roku 2007. Ale napadla ma pochybnosť - obstarávacie náklady, teda preprava, nie sú ku každému tovaru, firma dováža z Čiech, Maďarska, Talianska, a zo SR. Preprava býva len k tovaru z Talianska a v rámci SR. Nemalo by sa to teda zaúčtovať do skladových cien len toho tovaru, ktorého sa to týka? Alebo to stačí aj keď sa to robí takto pomerovo voči všetkému tovaru. V internej smernici má firma zakomponované, že účtuje o nich osobitne a na konci roka sa podľa predaného množstva urobí ich prepočet. Tovar z Talianska je vlastne vždy aj predaný, pretože býva dovážaný na objednávku odberateľa, takže nebýva dlho na sklade.

Vie niekto posúdiť tento problém?
betka
14.07.07,13:42
Vie niekto posúdiť tento problém?

Pri úbytkoch zásob v cene obstarania je potrebné zaúčtovať do nákladov alikvotný podiel nákladov spojených s obstaraním zásob pripadajúcich na vyskladnené zásoby.

Zásady oceňovania a účtovania zásob si UJ stanoví v IS., v kt. určí aj spôsob zúčtovania. Technika sa prispôsobí podmienkam UJ a jej potrebám. Je potrebné dodržať zásadu ocenovania nakúpeného tovaru v OC, t.j. súčet AUv rámci účtov 132 sa musí rovnať skutočnej OC tovaru.
Orsz
14.07.07,13:55
Pri úbytkoch zásob v cene obstarania je potrebné zaúčtovať do nákladov alikvotný podiel nákladov spojených s obstaraním zásob pripadajúcich na vyskladnené zásoby.

Zásady oceňovania a účtovania zásob si UJ stanoví v IS., v kt. určí aj spôsob zúčtovania. Technika sa prispôsobí podmienkam UJ a jej potrebám. Je potrebné dodržať zásadu ocenovania nakúpeného tovaru v OC, t.j. súčet AUv rámci účtov 132 sa musí rovnať skutočnej OC tovaru.

Áno, Betka, to mi je jasné. Urobila som ten prepočet vedľajších nákladov v alikvótnej časti k predanému tovaru. Len ide o to, že tieto obstarávacie náklady mi nevznikajú pri každom obstaraní tovaru - tak mi ide o posúdenie, či aj napriek tomu, môžem tento prepočet použiť - teda voči všetkému tovaru.
betka
14.07.07,14:03
Postupy par. 22.
Myslím si, že môžeš, závisí od IS.
Orsz
14.07.07,14:04
Postupy par. 22.
Myslím si, že môžeš, závisí od IS.

Ďakujem Betka :) .
Fany
18.07.07,14:20
No mne sa vidí čistejšie, keď mám obst. náklady rozpočítané na konkrétny druh tovaru a takto to je potom aj v inventúrnom zápise na konci roka. A nemusí sa percentuálne... nič prepočítavať. Veď sa môže stať, že napr. všetok tovar, ktorý zostal na sklade k 31.12. nemal obstarávacie náklady, ten čo ich mal, bol predaný a keď prepočítam percentom je to nelogické. Takže ja by som už nič neprepočítala. Hneď pri nákupe proste zvýšim jednotlivé ceny tovarov o obst.náklady a je to tam. A kde sú obst. náklady neni, tam je proste čistá nákupná cena.
?Martina
23.07.07,05:18
My v našej firme účtujeme o zásobách spôsobom B a pracovník na nákupe si vedie osobitnú evidenciu v exceli - sklad, kde si sleduje nákup surovín aj s nákladmi na obstaranie podľa suroviny a reálnych faktúr. Hore v súbore je potom sumár, kde vidno príjem, výdaj, zostatok v tonách, priemernú cenu suroviny a prepočet skladu v SKK priemernou cenou. Toto robí pravidelne každý mesiac a táto evidencia je odsúhlasovaná na účtovníctvo (došlé faktúry=príjem) a na výrobu (úbytok na skade=spotreba do výroby).
Myslím, že tento systém je dosť prehľadný.
Inak tiež nám otvorili daňovú kontrolu na daň z príjmu, takže uvidíme, čo na to tí z druhej strany....
?Martina
23.07.07,05:19
Ozaj, je povinnosť pri spôsobe B viesť príjemky a výdajky na sklad surovín, náhradných dielov a výrobkov?
Alexandra777
24.03.08,17:34
Aj náklady na preúčtovanie betónpumpy, kt. sú na faktúre uvedené v položke pri cene materiálu môžem dať do nákladov na obstaranie materiálu?
KEJKA
24.03.08,18:26
Ozaj, je povinnosť pri spôsobe B viesť príjemky a výdajky na sklad surovín, náhradných dielov a výrobkov?
áno, pri sposobe B je nutné viesť riadnu skladovú evidenciu.
KEJKA
24.03.08,18:28
Aj náklady na preúčtovanie betónpumpy, kt. sú na faktúre uvedené v položke pri cene materiálu môžem dať do nákladov na obstaranie materiálu?
neviem, čo su náklady na preúčtovanie....
ale logicky položky na jednej faktpre patria k sebe a ak ide o faktúru za obstaranie materiálu, tak sú to súvisiace náklady.
Alexandra777
24.03.08,18:43
takže tie náklady, kt. mám na faktúre týkajúce sa materiálu, môžem dať všetky (okrem samotného materiálu) takisto na 501 ako náklady súvisiace s obstaraním materiálu? Pravdaže účet 501 budem mať analyticky rozčlenený.
KEJKA
24.03.08,18:50
takže tie náklady, kt. mám na faktúre týkajúce sa materiálu, môžem dať všetky (okrem samotného materiálu) takisto na 501 ako náklady súvisiace s obstaraním materiálu? Pravdaže účet 501 budem mať analyticky rozčlenený.
zasa je to nejasné. Na 501 dáš súvisiace náklady vtedy, ak tam dáš aj samotný materiál. Použiješ iba rôzne analytiky. Ved téma sa týka spôsobu B účtovania. Prečo tak zdôrazňuješ "okrem samotného materiálu"?
Alexandra777
25.03.08,20:33
pretože cena materiálu pri spôsobe B účtovania zásob sa analyticky rozčleňuje na účte 501 na cenu materiálu a náklady súvisiace s obstaraním materiálu. Viac-krát som bola upozornená na to, že to musím takto rozčleňovať. Všimla som si, že niektoré účtovníčky dávajú napr. dopravu materiálu, kt. je účtovaná na faktúre týkajúcej sa materiálu na účet 518. Betónpumpa je takisto služba, ale súvisí s obstaraním materiálu, preto si chcem byť istá, že som to zaúčtovala správne na účet 501. ďakujem za odpovede
jenny5
18.04.11,16:57
Staršia téma, ale pripojím môj problém.
Pri oceňovaní tovaru rozpočítavame súvisiace náklady na konkrétny druh tovaru.
Teraz sme zistili, že sme zabudli rozpočítať sumu 41,76 € v roku 2010 a mali sme ju na účte 504.
DP je podané, mali sme stratu, takže podávať opravné asi nemá význam.
Poradíte, čo s tým?
Vopred ďakujem za pomoc.
Ľuba
11.03.12,10:16
Poprosím výpočet na tento konkrétny príklad:
Stav na začiatku roka:
132001 : 1025,56 - tovar na sklade
132002 : 45,11 - ON

Obrat 504001: 880,30
Obrat 504002: 50,82

Inventúra na konci roka: 934,98 preúčtujem 132001/504001...čo mám dať na 132002/504002 na konci roka?

Ďakujem