Sandra
11.07.07,16:50
Náš nemecký partner, pre ktorého robíme výrobky ako zušľachťovací styk, t.j. neplatíme DPH na výstupe, si chce dať od nás fakturovať prenájom skladovacích priestorov. My mu máme vystaviť fa - to bude náš príjem - ale tu už budeme musieť odviesť DPH na výstupe?
Môže byť ešte nejaký problém s týmto prenájmom priestorov nemeckému partnerovi z hľadiska DPH? Ďakujem za radu.
emgeton
11.07.07,18:42
Náš nemecký partner, pre ktorého robíme výrobky ako zušľachťovací styk, t.j. neplatíme DPH na výstupe, si chce dať od nás fakturovať prenájom skladovacích priestorov. My mu máme vystaviť fa - to bude náš príjem - ale tu už budeme musieť odviesť DPH na výstupe?
Môže byť ešte nejaký problém s týmto prenájmom priestorov nemeckému partnerovi z hľadiska DPH? Ďakujem za radu.

Prenájom nehnuteľnosti je oslobodený od dane (§38)