Mária61
11.07.07,17:44
Kolegovia, tak akoto vlastne je?
1. Slovenská s.r.o.nakúpi spotrebný materiál v ČR, múže ísť celásuma do nákladov, alebo sa musí základ samozdaniť, ako sa to celé v prípade samozdanenia zaúčtuje v PÚ? Postupuje sa inak, ak sa jedná o nákup PHM?
2. Firma v ČR účtuje slovenskej s.r.o. (ubytovanie - na firmu)aj DPH. Treba dať faktúru opraviť, alebo samozdaniť základ, a potom ako zaúčtovať DPH - daňový alebo nedaňový náklad?
Vďaka za pomoc
Andyke
11.07.07,18:02
Z nakúpeného PHM nerobíme samozdanenie.

Ubytovanie v Čechách - správne vystavili s českou DPH, nakoľko služba
bola poskytnutá na území ČR. Tiež nerobíme samozdanenie.
emgeton
11.07.07,18:39
Upresním.
Ubytovanie = služba vzťahujúca sa na nehnuteľnosť - miesto dodania takejto služby je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. V riešenom prípade je to ČR.
Záver: Toto ubytovanie je predmetom dane (DPH) v ČR, na Slovensku nie je. Samozdanenie nerobíme.
Mária61
11.07.07,20:07
Prečo má PHM iný režim? Je to inak ako nakúpený spotrebný materiál? Ktorý paragraf o tom píše? Vďaka
Johanka
11.07.07,20:15
Nakúpili ste v ČR PHM bez DPH ???
Adula
12.07.07,10:37
K samozdaneniu musí byť faktúra? Máme dodací list, zákazkový lisť, daňový doklad - príjmový pokladničný doklad /takto to je tam napísané/, máme žiadať o faktúru. Diki. Aďa
emgeton
12.07.07,16:09
Prečo má PHM iný režim? Je to inak ako nakúpený spotrebný materiál? Ktorý paragraf o tom píše? Vďaka

DPH je nepriama daň, kt patrí štátu, v kt. dochádza k spotrebe tovaru.
Pri klasickom tovare, ak sa preukážete že ste platiteľom DPH v SR a nakúpený tovar odveziete mimo územie štátu, v kt. ku kúpe došlo, dostanete fa bez DPH.
Pri PHM, kt. natankujete do auta, sa predokladá, že ju spotrebujete na území krajiny, kde ste PHM nakúpili. Preto vám ju predávajú s DPH.
emgeton
12.07.07,16:11
K samozdaneniu musí byť faktúra? Máme dodací list, zákazkový lisť, daňový doklad - príjmový pokladničný doklad /takto to je tam napísané/, máme žiadať o faktúru. Diki. Aďa

Máte všetko, čo potrebujete.
cloe
12.07.07,17:33
K samozdaneniu musí byť faktúra? Máme dodací list, zákazkový lisť, daňový doklad - príjmový pokladničný doklad /takto to je tam napísané/, máme žiadať o faktúru. Diki. Aďa
Ale ten príjmový pokladničný doklad by musel byť bez DPH.
emgeton
12.07.07,19:20
Ale ten príjmový pokladničný doklad by musel byť bez DPH.

Nemusel.

Prečo?

Prevozom tohoto tovaru na naše územie ste uskutočnili premiestnenie tovaru za protihodnotu ( §11/8). Nepriamo to však vyplýva aj z ustanovení §11/1,2, 4.Záver:
Ak aj je doklad o nákupe tovaru alebo služby vystavený dodávateľom (identifikovaným pre daň) z iného čl. štátu s miestnou DPH, apriori to neznamená , že predmetné plnenie nemôže byť predmetom dane na Slovensku a tedá že nemá byť v takomto prípade urobené samozdanenie.

Takéto prípady, ak si dobre pamätám už boli na porade rozoberané.