heike
11.07.07,19:15
Podávam dodatočné daňové priznanie a majú nám vrátiť daň, máme napísať aj zvláštnu žiadosť na vrátenie dane?
cloe
11.07.07,17:23
Nepíšeš o aký druh dane z príjmu ide. Či si FO alebo PO. U všetkých druhov daňových priznaní je však časť - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku. Napr. u DP FO, typ B je to na str. 10, XV.oddiel.
heike
11.07.07,17:52
Ide o DP PO. Našla som tam Žiadosť o vrátenie preplatku, ale nesedí mi číslo riadka - klasický daňový preplatok má iné číslo ako rozdiel z dodatočného DP.
riavenka
12.07.07,10:12
Prosím o radu. Jeden pán nepodal do 30.6.2007 dodatočné DP k dani z príjmu, mal schválený termín od DU, teraz ho ide podať 16.7.2007, dostane pokutu 2000, daň mu nevyšla platiť, no majú mu vrátiť bonus na na dieťa, dostane ho?a nedal na sociálnu poisťovňu výpis z daň. priznania dá ho až v pondelok a na zdravotnú ročné zúčtovanie dostane nejakú pokutu aj od nich?
cloe
12.07.07,15:25
Prosím o radu. Jeden pán nepodal do 30.6.2007 dodatočné DP k dani z príjmu, mal schválený termín od DU, teraz ho ide podať 16.7.2007, dostane pokutu 2000, daň mu nevyšla platiť, no majú mu vrátiť bonus na na dieťa, dostane ho?a nedal na sociálnu poisťovňu výpis z daň. priznania dá ho až v pondelok a na zdravotnú ročné zúčtovanie dostane nejakú pokutu aj od nich?
Pravdepodobne to nebolo dodatočné DP ale riadne a pán si požiadal o predĺženie termínu na podanie DP. Pokutu 2000,-- mu vyrúbia ale daňový bonus mu taktiež vrátia. Myslím si, že zo sociánej ani zdravotnej poisťovne pokutu nedostane.
KEJKA
12.07.07,19:42
Podávam dodatočné daňové priznanie a majú nám vrátiť daň, máme napísať aj zvláštnu žiadosť na vrátenie dane?
O preplatok na DPPO požiadaj jednou vetou - listom.