Natka
12.07.07,06:57
Prosím vás, keď som na konci minulého roka tvorila zákonné opravné položky k pohľadávkam dávala som to na účet 558/391. Dnes mi ju cez BÚ v časti uhradili, ale neviem, ako ju zaúčtovať. 221/311?
KEJKA
12.07.07,14:09
úhradu zaúčtuješ tak ako píšeš. OP usporiadanie si nechaj, až ked budeš vedieť, či ti uhradili celú pohľadávku.
Natka
16.07.07,14:08
úhradu zaúčtuješ tak ako píšeš. OP usporiadanie si nechaj, až ked budeš vedieť, či ti uhradili celú pohľadávku.A keď bude celá pohľadávka uhradená? Je nejaký špeciálny postup pri jej konečnom zaúčtovaní?
betka
16.07.07,19:41
OP sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho ocenenie v účtovníctve. OP k pohľadávkam podľa par. 18 postupov účt. Sa tvorí, ak predpokladáme, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s kt. sa vedie spor o ich uznanie.

Zákon o účtovníctve umožnuje vytvoriť OP k pohľadávkam, kt. nie sú premlčané. posúdenie rizikovosti je v kompetencii Uj. Tvoríme ich, ak ide o pochybné pohľadávky, kt. predstavujú riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, napohľ. v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní, na sporné pohľadávky. Ak existuje riziko, že ch Uj nevymože, vytvára OP. Rozhodovanie o výške OP je v kompetencii Uj pri zohľadnení výšky rizika nezaplatenia.

Tvorba OP: 558/391
Zúčtovanie OP: 391/311

V prípade, ak došlo k odpísaniu pohľadávky a neskôr dôjde k inkasu pohľadávky, pohľ. Sa opať zaúčtuje na ťarchu účtu 311. (par. 85/2/m postupov)
Steffi
18.07.07,13:28
Prosím vás, keď som na konci minulého roka tvorila zákonné opravné položky k pohľadávkam dávala som to na účet 558/391. Dnes mi ju cez BÚ v časti uhradili, ale neviem, ako ju zaúčtovať. 221/311?


Úhradu pohľadávky zúčtuješ, tak ako si napísala. Opravnú položku zrušíš 391/547. Môžeš ju teraz zrušiť vo výške čiastočnej úhrady, alebo počkať kým ti pohľadávku neuhradia celú.
Janinkaaa
30.10.07,14:52
K neuhradeným faktúram som vystavila penelalizačnú fa. (zaúčtované 311/644)
Ale dodnes mi neuhradili ani riadne faktúry a už vôbec nie penalizačnú.
Na neuhradené fa budem robiť opravné položky.
Môžem robiť opr. položky aj na penalizačnú faktúru ? Splatnosť bola 31.05.2007 a k 31.12.2007 to bude viac ako 6 mes.
KEJKA
30.10.07,17:30
daňovo uznané OP sú len na pohľadávky - nomin. hodnota
úroky sú príslušenstvo.
OP tvoriť môžeš, ale nedaňovo.
Janinkaaa
31.10.07,10:21
Ďakujem Kejka
sta
31.10.07,10:28
K neuhradeným faktúram som vystavila penelalizačnú fa. (zaúčtované 311/644)
Ale dodnes mi neuhradili ani riadne faktúry a už vôbec nie penalizačnú.
Na neuhradené fa budem robiť opravné položky.
Môžem robiť opr. položky aj na penalizačnú faktúru ? Splatnosť bola 31.05.2007 a k 31.12.2007 to bude viac ako 6 mes.

Ja len pripomínam, že od decembra by mala platiť novela zákona o dani z príjmu, kde sa dosť podstatne mení tvorba opravných položiek, resp. ich uznateľnosť do daňových nákladov. Táto novela je v čítaní v parlamente a bude platiť už aj pre rok 2007.
sta
31.10.07,10:31