misa
12.07.07,12:36
Dobrý deň, chcem sa spýtať na náš konkrétny prípad. Ukradli nám dodávku plne naloženú s našimi výrobkami ktoré sa mali ísť montovať plus rôzne náradie ktoré zamestnanec nechal v aute. Otázky:
1. Automobil bol leasovaný, leasing skončil v roku 2004, vtedy leasingová spoločnosť vystavila faktúru na odpredaj za 8000 + DPH, čo sme zaúčtovali rovno na 501xxx. Z tohto mi nevzniká povinnosť vrátiť uplatnenú DPH?
2. Naše výrobky neboli evidované ako zásoby, lebo účtujeme spôsobom B účtovania zásob, takže nákup materiálu bol účtovaný na 501, faktúra na odberateľa ešte nebola vystavená a bude vystavená až vtedy keď sa tie ukradnuté veci znova nevyrobia. Čo s DPH?
3. Náradie, fotoaparát, vŕtačky a ostatný drobný majetok do 30tis bol účtovaný na 501xxx. DPH vrátiť nemusím?
Ďakujem za rady.
martinez
12.07.07,13:00
Dobrý deň, chcem sa spýtať na náš konkrétny prípad. Ukradli nám dodávku plne naloženú s našimi výrobkami ktoré sa mali ísť montovať plus rôzne náradie ktoré zamestnanec nechal v aute. Otázky:
1. Automobil bol leasovaný, leasing skončil v roku 2004, vtedy leasingová spoločnosť vystavila faktúru na odpredaj za 8000 + DPH, čo sme zaúčtovali rovno na 501xxx. Z tohto mi nevzniká povinnosť vrátiť uplatnenú DPH?
2. Naše výrobky neboli evidované ako zásoby, lebo účtujeme spôsobom B účtovania zásob, takže nákup materiálu bol účtovaný na 501, faktúra na odberateľa ešte nebola vystavená a bude vystavená až vtedy keď sa tie ukradnuté veci znova nevyrobia. Čo s DPH?
3. Náradie, fotoaparát, vŕtačky a ostatný drobný majetok do 30tis bol účtovaný na 501xxx. DPH vrátiť nemusím?
Ďakujem za rady.

Ad1/ kedze leasing skoncil v r.2004, uctoval sa po starom, cize ho odpisoval prenajimatel... z uvedeneho dovodu sa na automobil pozeras ako na akykolvek tovar, ktory nie je odpisovany, cize odvedies dan z 8000 (§53,5)..
Ad2+3/ Odviedol by som dan zo sumy, ktora bola odpocitana pri nakupe (opat §53,5)
Vladimír Ozimý
12.07.07,13:23
Ad1/ kedze leasing skoncil v r.2004, uctoval sa po starom, cize ho odpisoval prenajimatel... z uvedeneho dovodu sa na automobil pozeras ako na akykolvek tovar, ktory nie je odpisovany, cize odvedies dan z 8000 (§53,5)..
Ad2+3/ Odviedol by som dan zo sumy, ktora bola odpocitana pri nakupe (opat §53,5)

no súhlasím mňa by len zaujímalo ako dokážu že tam v tom auto bolo to a to...pokiaľ to dal do spotreby tak nie je problém to zadefinovať ako spotreba to jest napr...opotrebované vyhodené...jedine asi podľa policajného zápisu čo všetko si tam nahlási že...
misa
12.07.07,13:28
Veď práve, všetko toto je vypísané v správe od polície... Ešte mám problém ako určiť cenu tých výrobkov - vypísať jednotlivé druhy materiálu ktoré sa pri výrobe spotrebovali, príadne externe dodané služby pri výrobe, práca našich pracovníkov vo výrobe je bez DPH. Takto, alebo inak?
Ďakujem.
Vladimír Ozimý
12.07.07,13:36
ale vy odvediete dph len z ukradnutého tovaru nie z práce a ničoho a vyčíslovať to budete na základe faktúr pri ktorých ste si uplatnili dph na vstupe...to aj odvediete
misa
04.09.07,08:14
Informácia pre všetkých kotrí majú podobný problém. Dala som dotaz na DRSR kvôlu odvodu DPH z ukradnutého tovaru ktorý sme ale my vyrobili, t.j. na vstupe mám materiál z ktorého som uplatnila DPH, z neho sa vyrobili výrobky (tovar), ktorý nám bol odcudzený. Vyjadrenie DRSR:
"V prípade, keď platiteľovi bol odcudzený tovar, ktorý sám vyrobil a to z materiálu (tovaru), pri ktorom si odpočítal daň nevzniká mu povinnosť odviesť daň z odcudzeného tovaru, v zmysle uvedeného ustanovenia § 53 ods. 5 zákona o DPH, nakoľko platiteľovi nebol odcudzený tovar, pri ktorom si odpočítal daň."
emgeton
04.09.07,09:09
Informácia pre všetkých kotrí majú podobný problém. Dala som dotaz na DRSR kvôlu odvodu DPH z ukradnutého tovaru ktorý sme ale my vyrobili, t.j. na vstupe mám materiál z ktorého som uplatnila DPH, z neho sa vyrobili výrobky (tovar), ktorý nám bol odcudzený. Vyjadrenie DRSR:
"V prípade, keď platiteľovi bol odcudzený tovar, ktorý sám vyrobil a to z materiálu (tovaru), pri ktorom si odpočítal daň nevzniká mu povinnosť odviesť daň z odcudzeného tovaru, v zmysle uvedeného ustanovenia § 53 ods. 5 zákona o DPH, nakoľko platiteľovi nebol odcudzený tovar, pri ktorom si odpočítal daň."

Skúste prilepiť na poradu celé znenie odpovede z drsr aj so znením otázky.
misa
04.09.07,10:15
OK, takže otázka na DRSR znela (doslovne):
"Žiadame Daňové riaditeľstvo SR o usmernenie k § 53 ods. 5 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. Naša situácia: Ukradli nám dodávkový automobil, ktorý bol naložený našimi výrobkami určenými na montáž po Slovensku pre odberateľa, ktorému faktúra ešte nebola vystavená. Naša spoločnosť účtuje spôsobom B účtovania zásob, takže všetok nakupovaný materiál na výrobu je účtovaný na ťarchu účtov účtovej skupiny 50. Materiál v procese výroby však zmenil svoju formu - ukradli nám svetelné reklamy nie materiál, čo je aj zapísané v potvrdení od polície. Má naša spoločnosť povinnosť odviesť daň vo výške odpočítanej DPH z materiálu ktorý bol potrebný na výrobu ukradnutých svetelných reklám?"

Odpoveď z DRSR (doslovne):
"Daňové riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici k Vášmu podaniu vo veci uplatňovania zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH) uvádza nasledovné:
V súlade s § 53 ods 5 zákona o DPH v prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetov odpisovania podľa § 22 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení n. p. zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.
V prípade, keď platiteľovi bol odcudzený tovar, ktorý sám vyrobil a to z materiálu (tovaru), pri ktorom si odpočítal daň nevzniká mu povinnosť odviesť daň z odcudzeného tovaru, v zmysle uvedeného ustanovenia § 53 ods. 5 zákona o DPH, nakoľko platiteľovi nebol odcudzený tovar, pri ktorom si odpočítal daň."

To je všetko. Ja som daň samozrejme odviedla, takže idem robiť dodatočné DP.
betka
04.09.07,10:40
V prípade, keď platiteľovi bol odcudzený tovar, ktorý sám vyrobil a to z materiálu (tovaru), pri ktorom si odpočítal daň nevzniká mu povinnosť odviesť daň z odcudzeného tovaru, v zmysle uvedeného ustanovenia § 53 ods. 5 zákona o DPH, nakoľko platiteľovi nebol odcudzený tovar, pri ktorom si odpočítal daň."

Neviem, či to nechápem ja, alebo .....Trošku čudne napísané od Drsr, ale pri čítaní poslednej vety mi stále vychádza, že ste si odpočítali DPH z materiálu: žiarovky na tej svetelnej reklame, kable,...podklad na reklamu....ja neviem, čo všetko ste tam použili......
Osobne si myslím, že treba odviesť DPH z tohto materiálu, .........alebo mi odpoveď od Drsr vôbec nedáva logiku a to je len utorok.....

Možno s vyjadria i naši DPH-čkári...
misa
07.09.07,09:20
Čo hovoríte ostatní na to vyjadrenie z DRSR? Odpočítať DPH či nie. Mám urobiť to dodatočné DP alebo radšej nie.
misa
20.09.07,12:26
Neviete mi poradiť ako chápať to vyjadrenie z DRSR? Ďakujem.
emgeton
20.09.07,12:29
OK, takže otázka na DRSR znela (doslovne):
"Žiadame Daňové riaditeľstvo SR o usmernenie k § 53 ods. 5 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. Naša situácia: Ukradli nám dodávkový automobil, ktorý bol naložený našimi výrobkami určenými na montáž po Slovensku pre odberateľa, ktorému faktúra ešte nebola vystavená. Naša spoločnosť účtuje spôsobom B účtovania zásob, takže všetok nakupovaný materiál na výrobu je účtovaný na ťarchu účtov účtovej skupiny 50. Materiál v procese výroby však zmenil svoju formu - ukradli nám svetelné reklamy nie materiál, čo je aj zapísané v potvrdení od polície. Má naša spoločnosť povinnosť odviesť daň vo výške odpočítanej DPH z materiálu ktorý bol potrebný na výrobu ukradnutých svetelných reklám?"

Odpoveď z DRSR (doslovne):
"Daňové riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici k Vášmu podaniu vo veci uplatňovania zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH) uvádza nasledovné:
V súlade s § 53 ods 5 zákona o DPH v prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetov odpisovania podľa § 22 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení n. p. zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.
V prípade, keď platiteľovi bol odcudzený tovar, ktorý sám vyrobil a to z materiálu (tovaru), pri ktorom si odpočítal daň nevzniká mu povinnosť odviesť daň z odcudzeného tovaru, v zmysle uvedeného ustanovenia § 53 ods. 5 zákona o DPH, nakoľko platiteľovi nebol odcudzený tovar, pri ktorom si odpočítal daň."

To je všetko. Ja som daň samozrejme odviedla, takže idem robiť dodatočné DP.

Myslím, že je to dostatočne zrozumiteľne napísané.
misa
20.09.07,12:33
To som si myslela aj ja, len Betka ma zmiatla tou pochybnosťou...
emgeton
20.09.07,12:38
Vám neukradli káble, žiarovky, a pod. ale výrobok z nich vyrobený. A z tohto výrobku ste si daň neodrátali.