rommy
13.07.07,09:25
Ahoj poraďáci potrebovala by som vašu pomoc. Zamestnanec bol na školení, neviem z akého dôvodu sa mu neurobil cesťák, mám v pokladni len blok za ubytovanie, raňajky a miestny poplatok. Ako to zaúčtovať? 518/512? A čo s tými raňajkami? Tiež 518/512? a môžem uplatniť odpočet DPH? Ďakujem za pomoc...
Vianocka
13.07.07,07:57
Nevidím problém v tom, aby sa mu vyúčovanie pracovnej cesty dorobilo. Tam sústredíte všetky bločky týkajúce prac.cesty. Raňajky by som zúčtovala ako nedaňový náklad. Na koho je vystavený doklad týkajúci sa ubytovania (na zamestnanca alebo na firmu)?
rommy
13.07.07,08:30
Nevidím problém v tom, aby sa mu vyúčovanie pracovnej cesty dorobilo. Tam sústredíte všetky bločky týkajúce prac.cesty. Raňajky by som zúčtovala ako nedaňový náklad. Na koho je vystavený doklad týkajúci sa ubytovania (na zamestnanca alebo na firmu)?

Doklad je na firmu. takže raňajky 513 bez odpočtu DPH?
Vianocka
13.07.07,13:16
Takže, "trošku" som sa potrápila a opravujem svoj predchádzajúci príspevok.

V zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov je v § 5 ods. 6 uvedené, že pokiaľ mal zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ kráti stravné o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín, miera krátenia stravného vyjadrená v menovitej hodnote sa zaokrúhli na celé Sk nahor.

napr.:
hotelový účet bol:
ubytovanie 1000 Sk + DPH 190 Sk
raňajky 100 Sk + DPH 19 Sk
miestny poplatok 30 Sk (bez DPH).
spolu: 1339 Sk.

Podľa dĺžky trvania pracovnej cesty, ktorú zamestananec deklaruje vo vyúčtovaní pracovnej cesty, vypočítaš výšku stravného podľa vyššie uvedeného zákona a to podľa časových pásem uvedených v § 5 ods.1, t.j. a) 5 - 12 hod, b) nad 12 až 18 hod, c) nad 18 hod., t.j. vyjadrené v korunách: a) 89 Sk, b) 135 Sk, c) 208 Sk.
Túto základnú sadzbu náhrady však musíš upraviť, ako je vyššie uvedené, t.j. krátiť o 25% zo sumy 208 Sk, čo sa rovná 52 Sk (v prípade, že by nevyšla presná suma, zaokrúhliš ju na celé Sk nahor). Takže ak bol zamestnanec na pracovnej ceste napr. v trvaní 5 až 12 hod, patrila by mu náhrada 89 Sk, ktorú však krátiš o 52 Sk, t.j. vyplatí sa mu len zvyšných 37 Sk.

Na účet 512. potom zaúčtuješ sumu 1376 Sk (t.j. 1339 + 37).

Ak by mal ešte iné nutné vedľajšie výdavky v súvislosti s pracovnou cestou, tieto tiež uvedieš do vyúčtovania a pripočítaš k vyúčtovávanej sume na účet 512. (napr. cestovné, telefón, drobná spotreba,...).

Dúfam, že som to ustanovenie zákona pochopila správne a že ti to pomôže.