lukig
24.07.07,09:03
prajem všetkým krásny deň,

našla som veľa odpovedí na tému osobná spotreba a DPH, ale moj problém je v tom, že v jednom kvart. sa matriál nakúpil, kedy sa uplatnil odpočet, a v druhom kvart. sa rozhodol podnikateľ, že jeho časť spotrebuje na osobnú spotrebu. Ako teraz spätne zaúčtovať v JÚ osobnú spotrebu a odvedenie DPH štátu.
ďakujem
Paula
24.07.07,09:06
Ak si ho teraz odkúpi, DPH sa štátu vráti.
betka
24.07.07,09:23
Doplním PAulu, nájdete to v tomto par.

PAr.8/3:
spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Bezodplatné dodanie obchodných vzoriek na reklamu tovarov, bezodplatné dodanie reklamných predmetov, ak ich hodnota nepresiahne 500 Sk za jeden predmet a ak sú označené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa, a dodanie vzoriek na kontrolné účely podľa osobitného predpisu5) sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.