Manual
12.02.05,12:24
Prosím, vie niekto uviesť akým zákonom - vyhláškou bola upravená príloha č.1 k živ. zákonu kde sú remeselné živnosti ? Na porade som zistil že to bolo zmenené od 1.7.2004.
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo patrí stále medzi rem. živnosti ?

Na stránke www.szk.sk (http://www.szk.sk) v prilohe 1 sú stále uvedené aj živnosti:
-Inštalácie a opravy chlad. zariadení
-Elektroinštalatérstvo
-Plynoinštalatérstvo

Ako som sa dočítal na porade Elektroinštalatérstvo už nie je remes. živnosťou, zabudli od 1.7. 04 na horeuvedenej stránke novelizovať prílohu č.1 ?
Kde by som našiel platnú prílohu č.1 ?
Ďakujem
Pekný deň...
Manual
12.02.05,13:35
Prosím, nikto nemá takú informáciu ... ???
Yvvetta
12.02.05,13:39
Daj si vyhľadať remeselné živnosti a ukážu sa ti už príspevky o tom.

Je tam presne aj príspevok, kde presne sú vypísané všetky rem. živ.


Skús :
http://www.porada.sk/showthread.php?t=4391&highlight=remeseln%E1+%BEivnos%BB
lenkak
12.02.05,18:10
Skupina 113 - Stavebníctvo
21. Murárstvo
22. Tesárstvo
23. Pokrývačstvo
24. Klampiarstvo
25. Izolatérstvo
26. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
27. Inštalácia a opravy chladiarenskzch zariadení
28. Podlahárstvo
29. Plynoinštalatérstvo
29a. Kachliarstvo

Spomínané Elektroinštalatérstvo už od 01.07.2004 nie je remeselnou živnosťou.
Manual
12.02.05,18:26
Lenka, ďakujem, ale prečo je stále v prílohe č.1 v živ. zákone www.szk.sk a nevieš čím to bolo vypustené ?
Pekný večer želám...
lenkak
12.02.05,22:22
Remeselné živnosti uvádza príloha č. 1 zákona č. 455/1191 Zb. o živnostenskom podnikaní, účinná od 1.7.2004. A prečo to nie je na tej stránke aktualizované...