raya1
28.07.07,17:25
Prosím o radu, nevychádza mi dovol. priemer taký istý ako vyhadzuje soft. Sme odmeňovaní mesačnou mzdou, uv. 7,5 hod.
1.Zam. mala za II.Q hrubú mzdu 59790,-a soft vypočítal náhradu za dovolenku v juli priemerom 132,06 x 45 hod. = 5 943,-


2. Hrubá mzda 35854 ( sú v tom aj príplatky) a priemer na DO vyšiel 68,24
Johanka
28.07.07,17:42
Chýba údaj o odpracovanom čase ...
Pozri tu http://www.porada.sk/t24069-vypocet-priemerneho-zarobku-na-pracovnopravne-ucely.html

... prečo platíš (Tvoj zamestnávateľ) za soft, keď to po ňom prepočítavaš :confused: ?
raya1
28.07.07,17:49
Ďakujem, nakoľko som v mzdách začiatočník, chcela som to skúsiť vypočítať ručne.
My sme začali prevádzku n.o. len v 11/2006 a dovolenky sa začali čerpať až v tomto období.
Úplne sa spolieham na Poradu a samozrejme aj na soft.
Odprac. hod. 65 dní x 7,5 = 487,5
Johanka
28.07.07,18:08
Ako platíte sviatky ?
Mesačnou mzdou alebo ako náhradu mzdy?
raya1
28.07.07,18:16
Mesačnou mzdou.
Johanka
28.07.07,18:28
Z čoho sa skladá hrubá mzda?
raya1
28.07.07,18:30
V 1. prípade je to len tar. plat a osobný príplatok, v 2. prípade TP, prípl. za smennosť, osobný príplatok, prípl. za nočne, sviatky, So a Ne.
Johanka
28.07.07,18:35
... buď máme pricviknutý kábel my dve alebo SW :--- . Niečo nám uniká ...
Keď to počítam spätne, tak 1.zam. by mal mať vyššiu hrubú mzdu ...
raya1
28.07.07,18:40
Ja ho mám už asi fakt pricviknutý, ale nech robím čo robím, v topm 1. prípade je to mesačná mzda stále 19930 a vo výplatnej páske je dovolenka za 7/2007 prerátaná priemerom 132,06 ( 6 x 7,5 x 132,06 = 5 943,- presne.
Nemôže mať na to vplyv zvýšenej mzdy vo ver. službe teraz od 1.7. ?
ja sa už fakt neviem pohnúť a o tom druhom prípade už ani nehovorím !
raya1
30.07.07,08:50
Odpíšem výplatnú pásku : ( FPČ 165)
mes. plat : 13940, osobné : 7850
zákl. mes. mzda : 10139
os. ohod. : 5709
náhr. za dovolenku : 5943 ( 6 dní x 7,5 hod.)
poistenie :2922
DDS :300
daň : 2071
DB : 1620
odvod dane : 451
čistý : 16798

Na páske je uvedený priemer pre náhrady : 132,06, ale v predch. štvrťroku bola mzda 19930 x 3 = 59790

V 2. prípade :
mes. plat : 10 130, osobné 730, prípl. za smennosť 400
zákl. mes. mzda 5526, osobné 398, So a Ne 40 hod. : 830, sviatok 4 hod. : 277, nočné 15 hod. : 259, náhrada za dovolenku 5118, hrubá mzda : 12626
na páske je uvedený priemer 68,24
Za predch. štvrťrok bola HM 35854
Iveta Matlovičová
30.07.07,11:03
Soft počíta podľa mňa správne. Vo "verejnej službe" treba brať do úvahy dve "hodnoty":
1. hodinovú sadzbu funkčného platu - používa sa pri výpočte hodinových príplatkov a jej výška závisí od týždenného úväzku zamestnanca, váš prípad: 21 790 : 163 = 133,68 Sk/hod.
2. hodinovú sadzbu FP pre náhrady - používa sa pri výpočte náhrad: dovolenky, návštevy lekára apod., jej výška závisí od počtu hodín pracovného fondu konkrétneho mesiaca, teda prvý uvádzaný prípad: FP = 21 790, Fond mesiaca: 165 hodín ... HS FP pre náhrady = 21 790 : 165 = 132,06 Sk/hod. To znamená, že pri čerpaní dovolenky sa vypočíta náhrada tak, aby dorovnala výšku funkčného platu zamestnanca, teda: 10 139 + 5709 + 5942 = 21790.
Iveta Matlovičová
30.07.07,11:08
2. prípad: FP zamestnanca: 10 130 + 730 + 400 = 11 260, Fond pracovného času v danom mesiaci: 165 hodín, t.z., že HS FP pre náhrady sa vypočíta ako: 11260 : 165 = 68,24 Sk/hod..Ak by čerpal jeden deň dovolenky, náhrada sa vypočíta ako 7,5 hod. x 68,24 = 512 Sk.
raya1
30.07.07,11:14
Áno, úplne s tým súhlasím - len som si to chcela overiť, takto mi vyšla tá mzda aj keď som ju počítala ručne, akurát ten priemer za predch. štvrťrok ma mýli.
Dúfam, že sa mi to už nejako uleží v hlave, ale veľká vďaka za odpoveď !
Jana Motyčková
30.07.07,12:46
Áno, úplne s tým súhlasím - len som si to chcela overiť, takto mi vyšla tá mzda aj keď som ju počítala ručne, akurát ten priemer za predch. štvrťrok ma mýli.
Dúfam, že sa mi to už nejako uleží v hlave, ale veľká vďaka za odpoveď !
Asi to už je jasné, ale pre istotu, pre verejnú službu neplatí výpočet pracovnoprávneho priemeru tak, ako je uvedený v ZP - pri odmeňovaní vo verejnej službe treba vychádzať z §29 ods. 2 zákona 553/2003 - "Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 1 ods. 1, obsahujú ustanovenia o priemernom zárobku alebo o priemernej mzde, je ním funkčný plat podľa § 4 ods. 4, plat pri výkone inej práce alebo funkčný plat podľa § 30 ods. 3 priznaný zamestnancovi v čase, keď vznikol dôvod na jeho použitie."
Iveta Matlovičová
30.07.07,13:56
Ďakujem za bodíky :-))
certik
03.08.07,09:14
Zamestnanec odpracoval v januári 28 hodín (hod. sadzab 44.- Sk = 1232) a mal odmenu 1122.- Sk. Čiže je HM bola 2354. Potom išiel na PN až do konca júna. Teraz v júli mal 1 deň dovolenku. Aký bude jeho dovlenkový priemer? Nie som si v tomto istá... Ďakujem za radu
certik
03.08.07,09:23
Program mi tam automaticky hodil sumu 44.- Sk, čiže jeho hodinovku, tak preto som sa pýtala... A ďakujem za rýchlu odpoveď.