swen
31.07.07,13:29
Ako sa pls v účtovníctve zreálňuje hodnota dlhodobého majetku (napr. budovy)? Robí sa to na základe znaleckého posudku? Ak sa zvýši hodnota majetku, odpisy sa potom počítajú z tejto zvýšenej hodnoty?

Ďakujem !!!