bss
31.07.07,14:29
Naša firma vlastní rekreačné zariadenie - unimobunku v areáli kúpaliska. Chceme ju poskytnúť bezodplatne zamestnancom s rodinami na dovolenku. Firma platí za pozemok pod unimobunkou nájomné správcovi kúpaliska. V cene nájomného je vstup na kúpalisko, spotreba elektriny, vody, poplatok obci za ubytovanie a pod.
1, Bude hodnota dovolenky (napr. 5000 Sk/pobyt) naturálna mzda? Alebo je táto dovolenka oslobodená podľa § 5 ods. 7 písm .d) Zákona 595/2003 ?
2, Vstúpi hodnota dovolenky do vymeriavacieho základu pre sociálne resp. zdravotné poistenie?
3, Firma je platiteľom DPH, správca kúpaliska je platiteľ DPH. Ovplyvní poskytnutie dovolenky DPH firmy?