janina artin
14.02.05,08:24
Dobrý deň, moja otázka je trošku zložitejšie preto začnem opisom účtovného prípadu:
V roku 2003 z titulu právoplatných súdnych rozhodnutí boli zaúčtované úroky z omeškania do 31.12.03. účty: 315/645 Kedže neboli uhradené do 31.12.03 boli odpočítateľnou položkou a samozrejme bola zaúčtovaná aj odložená daň.

V roku 2004 sme zistili chybu - hodnota právoplatných súd.rozh. má byť nižšia,
zaúčtovali sme opravu: účty: -315/-645 Ako to bude s odpočítateľnou položkou a odloženou daňou? Premietne sa oprava ako odpočítateľná položka s mínusovou hodnotou?

Ďakujem za skorú odpoveď.

Prečo ešte nikto nezareagoval?