zuzkadzugi
01.08.07,12:10
Čaute, prosím Vás, pomôžte mi. Mám firmu /platca DPH/, ktorý nakúpil na Slovensku pozemky a ide na nich stavať byty. Ešte predtým ako bude byt postavený žiada od budúcich kupujúcich zálohu. V prípade, že by šlo o rezervačný poplatok, tak by to podľa mňa nepodliehalo DPH, ale ak by šlo o klasickú zálohu, tak áno. Moja otázka je: Ak túto zálohu dostane od slovenského platcu DPH alebo aj neplatcu, odvedie z tej zálohy DPH. Ale ak je kupujúcim platca DPH z EÚ, môže ísť o daňový prenos na odberateľa? A ešte jedna vec, v krajinách EÚ budeme spolupracovať s realitnými agentúrami, ktoré nám budú sprostredkovať predaj bytov na SR. Ako to bude s DPH? Oni nám budú fakturovať sprostredkovateľskú províziu bez DPH a my to tu budeme zdaňovať alebo ako?

Zuzana
Vladimír Ozimý
01.08.07,14:17
takže predaj nehnuteľnosti aj so stavebným pozemkom do päť rokov nie je oslobodené od dph takže ide o klasické zdaniteľné plnenie s dph. Ak aj nakupuje zahraničná osoba nehnuteľnosť sa nachádza na uzemí SR ste povinný vystavovať faktúru s dph prenos daňovej povinnosti nie je možný jedine že by si dom zobrali so sebou :). pojem rezervačný poplatok som nepočul ale v prípade prijatia zálohy ste povinný zdaniť túto zalohu v deň jej prijatia...a čo sa týka toho keď od vás odoberá platiteľ alebo neplatiteľ vy na to ohľad neberiete pretože zákon prikazuje vám povinnosť faktúrovať s dph keďže ste platiteľom dph...
Uctovnicka1
24.09.07,14:30
Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Spoločnosť platca DPH, počíta koeficient v roku 2005 kúpila nehnuteľnosť bez DPH za účelom predaja. Na nehnuteľnosti vykonala rekonštrukciu z ktorej si na vstupe uplatňovala DPH v plnej výške. Teraz chce nehnuteľnosť predať. Nehnuteľnosť predá s DPH ?

Ďakujem.
emgeton
24.09.07,14:40
Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Spoločnosť platca DPH, počíta koeficient v roku 2005 kúpila nehnuteľnosť bez DPH za účelom predaja. Na nehnuteľnosti vykonala rekonštrukciu z ktorej si na vstupe uplatňovala DPH v plnej výške. Teraz chce nehnuteľnosť predať. Nehnuteľnosť predá s DPH ?

Ďakujem.

Koľko rokov ubehlo od prvej kolaudácie stavby?

Ak 5 a viac, predaj je oslobodený. Vy ako predajca sa však môžete rozhodnúť, že predaj uvedenej nehnuteľnosti nebude oslobodený.

Takže máte viac možností. § 38 / 1 zák. 222/2004 Zz
Uctovnicka1
24.09.07,14:54
Ďakujem za odpoveď, od prvej kolaudácie ubehlo viac ako päť rokov. Ide mi však o DPH na vstupe, ktorú sme si uplatnili v plnej výške z rekonštrukcie. Keď to predáme bez DPH nevznikne otázka prečo sme si DPH na vstupe z rekonštrukcie uplatnili v plnej výške?
ALBO
24.09.07,14:58
Ďakujem za odpoveď, od prvej kolaudácie ubehlo viac ako päť rokov. Ide mi však o DPH na vstupe, ktorú sme si uplatnili v plnej výške z rekonštrukcie. Keď to predáme bez DPH nevznikne otázka prečo sme si DPH na vstupe z rekonštrukcie uplatnili v plnej výške?

Vznikne a ak ide o stavebné úpravy s povinnosťou stavebného povolenia, museli by ste ju v alikvotnej výške vrátiť. §54
Kathryn
11.10.07,09:12
Prosím poradiť, keď predáva pozemok platca DPH , je takýto predaj oslobodený od DPH ? V zákone sa píše, že oslobodenie sa týka dodania pozemku, okrem stavebného pozemku. Správne chápem, že keď predáva stavebný pozemok, tak to nie je oslobodené od DPH alebo sa naň vzťahuje bod 1 § 38 ? Ďakujem za odpoveď.
kačenka
11.10.07,09:26
Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Spoločnosť platca DPH, počíta koeficient v roku 2005 kúpila nehnuteľnosť bez DPH za účelom predaja. Na nehnuteľnosti vykonala rekonštrukciu z ktorej si na vstupe uplatňovala DPH v plnej výške. Teraz chce nehnuteľnosť predať. Nehnuteľnosť predá s DPH ?

Ďakujem.

Ak spoločnosť plátca DPH kúpi nehnuteľnosť bez DPH musí počítať koeficient?
ekonom99
11.10.07,09:35
pojem rezervačný poplatok som nepočul ale v prípade prijatia zálohy ste povinný zdaniť túto zalohu v deň jej prijatia...
len malý dovetok: myslím si že rezervačný poplatok netreba zdaniť, je to len platba za to, že si na nejaký čas rezervovali napr.byt a o týždeň sa ukáže, že o to nemajú záujem a nepodpíše sa ani žiadna zmluva. Až po podpísaní zmluvy, ked sa platia preddavky na budúce zdanitelné plnenie (dodanie bytu), tie treba zdaniť. Rezervačný poplatok nechápem ako preddavok na budúce zdan.plnenie.
azla
11.10.07,09:54
Prosím poradiť, keď predáva pozemok platca DPH , je takýto predaj oslobodený od DPH ? V zákone sa píše, že oslobodenie sa týka dodania pozemku, okrem stavebného pozemku. Správne chápem, že keď predáva stavebný pozemok, tak to nie je oslobodené od DPH alebo sa naň vzťahuje bod 1 § 38 ? Ďakujem za odpoveď.

Pri predaji pozemku stále treba zistiť či je to alebo nie stavebný pozemok.
Každý pozemok na ktorom stojí stavba je stavebný pozemok. Ak sa však predáva spolu so stavbou, ktorá je oslobodená, je aj pozemok oslobodený.

Či pozemok je stavebný /podľa stav.zákona/ sa má vraj zisťovať na stavebnom úrade.

Na jednom školení daňová poradkyňa upozorňovala na fakt, ked sa predáva pozemok s oslobodenou stavbou. Vraj treba dať pozor, lebo oslobodená je iba parcela/stvorček, obdlžnik/ pod stavbou. Ostatné parcely treba vyhodnotiť podľa stavebného zákona. Navonok sa transakcia javí, že sa predáva 1 pozemok so stavbou, ale raálne sa predáva pozemok, ktorý pozostáva z viacerých parciel a oslobodenie /stavebného pozemku/ sa vzťahuje iba na parcelu zastavanú oslobodenou stavbou.
kačenka
11.10.07,10:08
V príspevku č.5 "Uctovnicka1" píše: spoločnost plátca DPH, počíta koeficient v r.2005 kúpila nehnuteľnosť bez DPH za účelom predaja.
Otázka: Ak spoločnosť, plátca DPH kúpi nehnuteľnosť bez DPH musí na základe tohto nákupu počítať koeficient?
ALBO
11.10.07,13:41
V príspevku č.5 "Uctovnicka1" píše: spoločnost plátca DPH, počíta koeficient v r.2005 kúpila nehnuteľnosť bez DPH za účelom predaja.
Otázka: Ak spoločnosť, plátca DPH kúpi nehnuteľnosť bez DPH musí na základe tohto nákupu počítať koeficient?
Nákup pozemku= náklad nemá nič s výpočtom K.
Len ak by predávala pozemky ako oslobodené, potom by to malo vplyv na K.
kačenka
11.10.07,14:15
tiež ma to akosi zaskočilo, že by nákup pozemku bez DPH mal nejako ovplyvniť koeficient. Ale......
ďakujem za uistenie.
dvd
11.10.07,16:25
do ktorého riadku priznania DPH sa uvádza tržba za predanú nehnuteľnosť bez DPH, ktorá spĺňala podmienku po 5 rokoch od kolaudácie?? podľa nás do žiadneho. máme pravdu??
betka
12.10.07,19:27
Prosím poradiť, keď predáva pozemok platca DPH , je takýto predaj oslobodený od DPH ? V zákone sa píše, že oslobodenie sa týka dodania pozemku, okrem stavebného pozemku. Správne chápem, že keď predáva stavebný pozemok, tak to nie je oslobodené od DPH alebo sa naň vzťahuje bod 1 § 38 ? Ďakujem za odpoveď.

Stavebným pozemkom je časť územia určená územným plánom obce alebo plánom zony, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou. Nezastavaný pozemok, kt. je súčasťou poľnohospod. pôdneho fondu alebo lesného podneho fondu, možno v územnom pláne obce alebo územnom pláne zony určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na trvalé vyńatie z PLH pôdneho fondu alebo z lesného podneho fondu, ak je v zastavanom území.
Ak platiteľ predáva stavbu spolu pozemkom, na kt. stavba stojí a stavba bola skol. v roku napr.2000 (prvá kolaudácia). platiteľ sa rozhodne, či pri dodaní stavby uplatní oslobodenie od dane. Oslobodenie sa potom vzťahuje aj na pozemok, na kt.stavba stojí.
V príspevku č.5 "Uctovnicka1" píše: spoločnost plátca DPH, počíta koeficient v r.2005 kúpila nehnuteľnosť bez DPH za účelom predaja.
Otázka: Ak spoločnosť, plátca DPH kúpi nehnuteľnosť bez DPH musí na základe tohto nákupu počítať koeficient?

Doplním Alba:

Ak predáte pozemok (nehnteľnosť), tento predaj ešte nemusí vstupuvať do koeficientu:

(2) Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok. Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádzajú výnosy (príjmy) z

d) príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti,


Poznámka ku pozemkom:
Ak by ste predali pozemky jednému kupujúcemu, išlo by o príležitostný predaj.
Ak rozdelíte pozemok na viac parciel a predaj ich viacerým kupujúcim, vtedy už nejde o príležitostnú činnosť, ide o dodanie tovaru, čím mi vzniká dańová povinnosť.
DMK
12.10.07,21:13
[s]
Poznámka ku pozemkom:
Ak by ste predali pozemky jednému kupujúcemu, išlo by o príležitostný predaj.
Ak rozdelíte pozemok na viac parciel a predaj ich viacerým kupujúcim, vtedy už nejde o príležitostnú činnosť, ide o dodanie tovaru, čím mi vzniká dańová povinnosť.[/quote]

Ahoj Betka,
odkial máš tento horeuvedený výklad?

Ja mám takýto výklad:
Pri posudzovaní príležitostného predaja, nemôže byť smerodajné či pozemky predám jednému kupujúcemu, alebo viacerým kupujúcim. Rozhodujúce je, ako tie pozemky spoločnosť využívala pred samotným predajom a za akým účelom ich nakúpila. Ak ich nakúpila za účelom predaja, nemôže ist o príležitostný predaj, ale ak ich nakúpila za iným účelom a teraz sa rozhodla, že ich odpredá, ide o príležitostný predaj a vôbec nezáleží, či to odpredá jednému kupujúcemu, alebo viacerým a je tiež jedno či to odpredá v jeden deň, alebo to bude rozpredávať niekoľko mesiacov.
janaGT
10.01.08,14:34
Nákup pozemku= náklad nemá nič s výpočtom K.
Len ak by predávala pozemky ako oslobodené, potom by to malo vplyv na K.

aj ja sa chcem spýtať k podobnému problému:

sro plátca DPH kupuje pozemky od FO bez DPH, ktoré predá ďalej taktiež bez DPH ( oslob. podľa 38/2 ).
Teraz sme kúpili pozemok stavebný, ktorý nám fakturovali s DPH. Na ňom budeme ďalej stavať domy. Mám právo si odpočítať DPH z nákupu v plnej výške?
Alebo treba rátať koeficient?
Vladimír Ozimý
10.01.08,15:19
no musíte posúdiť na aké plnenie to chcete použiť...ak na dodanie tovarov a služieb ktoré zaťažujete DPH potom máte nárok ak na oslobodené plnenia tak nemáte nárok a ak neviete tak si uplatnite a potom budete musieť prepočítavať podľa par. 54 - zmena účelu pri investičnom majetku
janaGT
11.01.08,11:04
no musíte posúdiť na aké plnenie to chcete použiť...ak na dodanie tovarov a služieb ktoré zaťažujete DPH potom máte nárok ak na oslobodené plnenia tak nemáte nárok a ak neviete tak si uplatnite a potom budete musieť prepočítavať podľa par. 54 - zmena účelu pri investičnom majetku

ok, takže uplatním celú.

Ešte sa spýtam - koeficientom by som prerátavala len v prípde, že by som použila aj na dodanie bez DPH aj s DPH. Potom by som odpočítala len pomernú časť DPH?
Doteraz som mala len DF a OF bez DPH.
Ten koeficient mi stále nie je jasný ani po prečítaní príspevkov na porade, kedy vlastne ho používam.
alex1
17.01.08,10:09
ahojte, takže ja mám podobný prípad ako zuzkadzugi, len nie tak komplikovaný.
Sme spoločnosť AB (plátca DPH) a kúpili sme pozemok, na ktorom budeme stavat byty a aj nejake obchodné priestory(v jednom komplexe) Na byty už máme záujemcov (neplatcov DPH), od ktorých budeme brať zálohy.
ÚVAHY:
1. Keď bude predaj bytov realizovať frima AB, tak predaj musí byť s DPH, a vstupnú DPH si môže uplatniť. Pokiaľ bude obchodné pristory prenajímať neplatcom DPH, tak musí koeficientovať a vstupnú DPH na konci roka upravovať. Správne?

2. Keby firma AB predala byty firme XY(neplatcovi DPH) za nekaju symbolickú sumu, DPH z predaja odviedla, tak potom byty by mohla predať bez DPH? Správne?
3. A keby sme sa teda riadili podľa bodu 2, môže už táto firma XY brať nejaké tie zálohy za byty, alebo nejaké tie rezervačné poplatky, ako bolo spomenuté v príspevkoch?
Ďakujem za odpovede.
alex1
21.01.08,09:25
ahojte, takže ja mám podobný prípad ako zuzkadzugi, len nie tak komplikovaný.
Sme spoločnosť AB (plátca DPH) a kúpili sme pozemok, na ktorom budeme stavat byty a aj nejake obchodné priestory(v jednom komplexe) Na byty už máme záujemcov (neplatcov DPH), od ktorých budeme brať zálohy.
ÚVAHY:
1. Keď bude predaj bytov realizovať frima AB, tak predaj musí byť s DPH, a vstupnú DPH si môže uplatniť. Pokiaľ bude obchodné pristory prenajímať neplatcom DPH, tak musí koeficientovať a vstupnú DPH na konci roka upravovať. Správne?

2. Keby firma AB predala byty firme XY(neplatcovi DPH) za nekaju symbolickú sumu, DPH z predaja odviedla, tak potom byty by mohla predať bez DPH? Správne?
3. A keby sme sa teda riadili podľa bodu 2, môže už táto firma XY brať nejaké tie zálohy za byty, alebo nejaké tie rezervačné poplatky, ako bolo spomenuté v príspevkoch?
Ďakujem za odpovede.

skuste niekto, prosím...
alex1
22.01.08,09:35
ahojte, takže ja mám podobný prípad ako zuzkadzugi, len nie tak komplikovaný.
Sme spoločnosť AB (plátca DPH) a kúpili sme pozemok, na ktorom budeme stavat byty a aj nejake obchodné priestory(v jednom komplexe) Na byty už máme záujemcov (neplatcov DPH), od ktorých budeme brať zálohy.
ÚVAHY:
1. Keď bude predaj bytov realizovať frima AB, tak predaj musí byť s DPH, a vstupnú DPH si môže uplatniť. Pokiaľ bude obchodné pristory prenajímať neplatcom DPH, tak musí koeficientovať a vstupnú DPH na konci roka upravovať. Správne?

2. Keby firma AB predala byty firme XY(neplatcovi DPH) za nekaju symbolickú sumu, DPH z predaja odviedla, tak potom byty by mohla predať bez DPH? Správne?
3. A keby sme sa teda riadili podľa bodu 2, môže už táto firma XY brať nejaké tie zálohy za byty, alebo nejaké tie rezervačné poplatky, ako bolo spomenuté v príspevkoch?
Ďakujem za odpovede.

hallo, prosím skuste niekto....
alex1
20.02.08,08:27
ahojte, takže ja mám podobný prípad ako zuzkadzugi, len nie tak komplikovaný.
Sme spoločnosť AB (plátca DPH) a kúpili sme pozemok, na ktorom budeme stavat byty a aj nejake obchodné priestory(v jednom komplexe) Na byty už máme záujemcov (neplatcov DPH), od ktorých budeme brať zálohy.
ÚVAHY:
1. Keď bude predaj bytov realizovať frima AB, tak predaj musí byť s DPH, a vstupnú DPH si môže uplatniť. Pokiaľ bude obchodné pristory prenajímať neplatcom DPH, tak musí koeficientovať a vstupnú DPH na konci roka upravovať. Správne?

2. Keby firma AB predala byty firme XY(neplatcovi DPH) za nekaju symbolickú sumu, DPH z predaja odviedla, tak potom byty by mohla predať bez DPH? Správne?
3. A keby sme sa teda riadili podľa bodu 2, môže už táto firma XY brať nejaké tie zálohy za byty, alebo nejaké tie rezervačné poplatky, ako bolo spomenuté v príspevkoch?
Ďakujem za odpovede.

prosím , naozaj nikto neskúsi...
phalmo
26.02.08,21:31
vsetko je mozne ale ... predpokladam, ze ked firma xy (neplatca DPH) bude predavat byty tak dosiahne obrat ktory ju bude nutit v zmysle zakona stat sa platcom DPH. Alebo sa byty budu predavat pod cenu?
jamis
02.03.08,17:15
Malá otázočka...ak by niekto vedel, bola by som veľmi povďačná za radu.
Môj klient, plátca DPH vložil v roku 2007 do podnikania rodinný dom, ktorý v priebehu roka prerobil na ubytovňu a z technického zhodnotenia si uplatňoval DPH. Teraz sa rozhodol uvedenú nehnuteľnosť aj so zariadením predať. Môže uvedenú nehnuteľnosť predať s DPH, alebo bez DPH a uplatnenú DPH z technického zhodnotenia a zo zariadenia odviesť DÚ ?
Zariadenie tvoria, postele, skrine, nočné stolíky, chladničky...atd.
Ktorý z týchto postupov je správny ? Len dúfam, že som sa zrozumiteľne vyjadrila a nepomotala som to.
Ešte pripomeniem, že nehnuteľnosť vlastní spolu s manželkou.
azla
02.03.08,17:43
Ak nehnuteľnosť nesplňa podmienky na oslobodenie podľa §38 zak. o Dph / 5 rokov po kolaudacii a iné ..../, tak nehnuteľnosť sa musí predať s daňou.
Ak by aj boli splnené podmienky na oslobodenie, pre Vás je výhodnejšie predať nehnuteľnosť s daňou, aby ste nemuseli prehodnocovať technické zhodnotenie a vrátiť Dph.
Predať nehnuteľnosť s daňou je pre Vás výhodnejšie /ved zinkasujete a odvediete./
Hnuteľné vecí samozrejme predávate s Dph.
Zuzanak1
05.03.08,12:28
Ahojte. Mám otázočku. V roku 2007 sme ako SRO, platca DPH kúpili pozemok, ktorý je zapísaný ako orná pôda. Kúpili sme ho od neplatcu dph. V roku 2007 sa na ňom robila cesta, ktorá v r. 2008 dostala svoje parcelné číslo na katastri, ako ostatné pozemky. Teraz chceme tento pozemok celý predať a neviem, či ho môžme predať celý bez DPH alebo to treba rozdeliť na "ornú pôdu" bez DPH a "ostatné pozemky" + DPH ??? Poradte mi, kdo s tým máte skúsenosť alebo vedomosť. Ďakujem pekne.
Vladimír Ozimý
05.03.08,15:32
Pre účely DPH zaťažujeme daňou len stavebný pozemok ostatné pozemky sú od dane oslobodené (par. 38 ods. 2)

Inak na upozornenie: Pre účely dph nás nezaujíma čo je uvedené v katastri ale ako je pozemok zadefinovaný v územnom plánovaní obce
Zuzanak1
06.03.08,16:46
Dakujem, takže ak je v územnom pláne mesta, uvedený ako pozemok na zastavanie, tak musím dať DPH.
Vladimír Ozimý
06.03.08,16:56
Zákon o DPH stavebný pozemok priamo nedefinuje, ale odkazuje na definíciu stavebného pozemku v stavebnom zákone. Tento je definovaný ako časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie. Takže s DPH.
Kathryn
11.03.08,13:03
Prosím o radu, pri predaji pozemku je dátumom zdaniteľného plnenia až deň zápisu do katastra nehnuteľností ? Ďakujem za odpoveď.
heja3
26.05.08,10:57
Prosím o radu, pri predaji pozemku je dátumom zdaniteľného plnenia až deň zápisu do katastra nehnuteľností ? Ďakujem za odpoveď.

Prosím niekoho, o odpoveď, pretože to robím 1x - Mesačný plátca DPH - máme spísanú kúpnu zmluvu (30.04.08), bola vyplatená čiastka (9.5.08) a čaká sa na prepis na katastri. Chcela by som vedieť, kedy je dátum zdaniteľného plnenia.
Za pomoc vám vopred ďakujem.
KvetkaK
26.05.08,11:11
Prosím niekoho, o odpoveď, pretože to robím 1x - Mesačný plátca DPH - máme spísanú kúpnu zmluvu (30.04.08), bola vyplatená čiastka (9.5.08) a čaká sa na prepis na katastri. Chcela by som vedieť, kedy je dátum zdaniteľného plnenia.
Za pomoc vám vopred ďakujem.
Skús si prečítať §19 ods.1.
Citujem: Pri prevode a prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do uživania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

Ak sa mýlim, opravte ma. ;)
heja3
26.05.08,11:42
[QUOTE=KvetkaK;737394]Skús si prečítať §19 ods.1.
Citujem: Pri prevode a prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do uživania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

B]Čo sa myslí tým, že sa odovzdá do užívania - keď je to pozemok?[/B]
azla
26.05.08,14:17
Čo sa myslí tým, že sa odovzdá do užívania - keď je to pozemok?

Dá sa tomu rozumieť tak, že sa spíše odovzdávací protokol, od ktorého dňa danú nehnuteľnosť (pozemok) nový vlastník preberá a tým ju aj môže užívať, ak je to skôr ako prebehne zápis v katastri.


Prosím niekoho, o odpoveď, pretože to robím 1x - Mesačný plátca DPH - máme spísanú kúpnu zmluvu (30.04.08), bola vyplatená čiastka (9.5.08) a čaká sa na prepis na katastri. Chcela by som vedieť, kedy je dátum zdaniteľného plnenia.
Za pomoc vám vopred ďakujem.

V tomto Tvojom prípade netreba však zabúdať ani na §19, odst.4
Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
Ty si sleduješ dátumy:
- odovzdávací protokol (ak bol) pred zápisom v katastri
- prijatie platby za predmet zmluvy (pred zápisom v katastri)

Dátum daňovej povinnosti je ten, ktorý bol prvý z menovaných (odovzdávací protokol, prijatie platby, zápis v katastri.)
heja3
05.06.08,12:14
Ďakujem vám všetkým za rady.

Hrozilo mi podávanie dodatočného DP z DPH za 04/2008 + sankcie..... Ale...

Vyriešilo sa to super - boli sme na obecnom úrade, a keď sme pozerali územný plán, tak akurát tento pozemok bol určený ako plocha verejnej zelene. Hneď nám vystavili potvrdenie, že je to verejná zeleň a neplánuje sa ako stavebný pozemok. Takže som ja aj šéf z toho vonku (nemusí platiť DPH). Ďakujem napriek tomu za rady, určite niekomu aj v budúcnosti pomôžu.
SAIVI
17.06.08,09:55
...mohli by ste sa vyjadriť k tomu či postupujem správne pri predaji bývalého areálu roľníckeho družstva :
budova s prístreškom - s DPH
orná pôda mimo zastavaného uzemia obce - bez DPH
vodná plocha - kanál mimi zastavaného územia obce - bez DPH (v tomto si vobec nie som istá, aj názory na DU sa líšia )
pozemky na ktorých je dvor mimo zastavaného územia obce - bez DPH
pozemky s nebytovými budovami mimo zastavaného územia obce - bez DPH

...a možem to dať všetko na jednu faktúru, alebo urobiť radšej faktúru zvlášť na budovu a tvlášť na pozemky?
SAIVI
24.06.08,13:26
Pre účely DPH zaťažujeme daňou len stavebný pozemok ostatné pozemky sú od dane oslobodené (par. 38 ods. 2)

Inak na upozornenie: Pre účely dph nás nezaujíma čo je uvedené v katastri ale ako je pozemok zadefinovaný v územnom plánovaní obce


...čo v prípade, keď nám na obecnom úrade povedali,že nemajú ešte vytvorený uzemný plán a nevedia sa k tomu momentálne vyjadriť? :(
Vladimír Ozimý
24.06.08,13:32
...čo v prípade, keď nám na obecnom úrade povedali,že nemajú ešte vytvorený uzemný plán a nevedia sa k tomu momentálne vyjadriť? :(

no ale nejaký územný plán musí v čase predaja existovať t.j. vychádzam z platného územného plánu a ak ten pozemok tam nie je zahrnutý potom nemôžem ani hovoriť o stavebnom pozemku a tým pádom nepodlieha DPH
SAIVI
24.06.08,13:50
...však práve : ( ...aj ja som starostovi vravela že aj ked tvoria, musia mať nejaký čo je platný zatial kým neodsuhlasia nový uzemný plán... ale že vraj nemajú a písomné stanovisko nám zatiaľ žiadne neposkytli aj napriek žiadosti.
...jedná sa o niekoľkomiliónovú faktúru a nerada by som pokutu z daňového úradu, ale ani nechcem pozemok zbytočne predražiť o DPH-kupujúci je neplatca, súkromná osoba.
Vladimír Ozimý
24.06.08,14:06
...však práve : ( ...aj ja som starostovi vravela že aj ked tvoria, musia mať nejaký čo je platný zatial kým neodsuhlasia nový uzemný plán... ale že vraj nemajú a písomné stanovisko nám zatiaľ žiadne neposkytli aj napriek žiadosti.
...jedná sa o niekoľkomiliónovú faktúru a nerada by som pokutu z daňového úradu, ale ani nechcem pozemok zbytočne predražiť o DPH-kupujúci je neplatca, súkromná osoba.

jednoznačne chytiť pod krk :)...na druhej strane ak to chcete predať konať aj zo správcom dane že je taký stav aký je že z čoho máte vychádzať keď vám obec nechce dať vyjdrenie k danému pozemku a vy to potrebujete z pohľadu DPH. Uzemný plán musia mať a starostu by som asi neviem čo :D
SAIVI
04.07.08,13:00
...konečne som si vynútila odpoveď - starosta obce mi povedal, že obce pod 2000 obyvateľov nemusia mať územný plán ...takže mi k tomu nevie dať stanovisko, len také že stavebný územný plán nemajú, takže to nikde nie je určené že pozemky sú určené na zastavanie. ...bude mi stačiť ako podklad ak to nezaťažíme s DPH ?
certik
30.07.08,07:47
Ahojte, s.r.o., platca DPH má v majetku nehnuteľnosť. Túto chce predať konateľovi. Predáva bez DPH? Budova má viac ako 5 rokov po kolaudácii. A ešte otázka, ak na tejto nehnuteľnosti spoločnosť vykonávala opravy a uplatňovala si nárok na odpočet DPH, túto nemusí vrátiť? Myslím že nie, nakoľko sa nejednalo o rekonštrukciu. Dakujem
Marína
19.09.08,12:15
...konečne som si vynútila odpoveď - starosta obce mi povedal, že obce pod 2000 obyvateľov nemusia mať územný plán ...takže mi k tomu nevie dať stanovisko, len také že stavebný územný plán nemajú, takže to nikde nie je určené že pozemky sú určené na zastavanie. ...bude mi stačiť ako podklad ak to nezaťažíme s DPH ?
Saivi, zaujíma ma, ako ste to nakoniec vyriešili.
SAIVI
19.09.08,13:20
...poslali mi to vyhlásenie že nemajú uzemný plán... ale kým sme to dotiahli druhá strana, ktorá mala záujem o kúpu sa stiahla, takže k vystaveniu faktúry nedošlo.
dalilada
20.09.08,11:45
Mam otázku: Firma, novozaložená s.r.o. naplatca DPH, kúpi od súkromnej osoby stavebný pozemok. Tento pozemok ďalej predá v celku a predajom značne prekročí obrat 1,5 mil. Samozrejme mu vznikne registračná povinnosť. Je možné uvažovať, že z uvedeného obchodu - predaja pozemku - nebude mať daňovú povinnosť, aj keď už v budúcnosti žiadny obchod sa neuskutoční, aj keď ide cca o nejakých 40 mil?
Marína
20.09.08,11:57
Závisí od rozdielu ceny nákupnej a ceny predajnej. Ak napr. nakúpi za 10 mil. a predá za 20 mil., zdaňuje zisk vo výške 10 mil.

ZoDP § 19 Daňové výdavky

(3) Daňovými výdavkami sú aj
e) vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania podľa § 23, pričom pri predaji majetku uvedeného v § 23 ods. 1 písm. d) až g), § 23 ods. 2 písm. d) a pozemkov nedotknutých ťažbou možno vstupnú cenu zahrnúť len do výšky príjmu z predaja,

§ 23 ods.1 písm. d) až g)
(1) Z odpisovania sú vylúčené
a) pozemky,
b) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,
c) ochranné hrádze,
d) umelecké diela,111) ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
e) hnuteľné národné kultúrne pamiatky,113)
f) povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel,
g) predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.114)

(2) Z odpisovania je ďalej vylúčený
d) hmotný majetok u veriteľa, ktorý nadobudol vlastnícke právo v dôsledku zabezpečenia záväzku prevodom práva115) počas zabezpečenia tohto záväzku,
dalilada
20.09.08,12:02
Závisí od rozdielu ceny nákupnej a ceny predajnej. Ak napr. nakúpi za 10 mil. a predá za 20 mil., zdaňuje zisk vo výške 10 mil.

ZoDP § 19 Daňové výdavky

(3) Daňovými výdavkami sú aj
e) vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania podľa § 23, pričom pri predaji majetku uvedeného v § 23 ods. 1 písm. d) až g), § 23
ods. 2 písm. d) a pozemkov nedotknutých ťažbou možno vstupnú cenu zahrnúť len do výšky príjmu z predaja,

§ 23 ods.1 písm. d) až g)
(1) Z odpisovania sú vylúčené
a) pozemky,
b) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,
c) ochranné hrádze,
d) umelecké diela,111) ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
e) hnuteľné národné kultúrne pamiatky,113)
f) povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel,
g) predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.114)

(2) Z odpisovania je ďalej vylúčený
d) hmotný majetok u veriteľa, ktorý nadobudol vlastnícke právo v dôsledku zabezpečenia záväzku prevodom práva115) počas zabezpečenia tohto záväzku,
Dakujem za odpoveď. Asi som sa zle vyjadrila - daň z príjmu je mi jasná. Ide mi len o DPH, či nejakým spôsobom nemusí z predaja stavebného pozmeku firma zaplatiť DPH, aj keď v čase predaj nie je platca, , keďže ide o veľkú sumu, zjavne nejde o príležitostný predaj. Aby proste nejaká kontrola o pár rokov nepovedala, že tento obchod bol predmetom DPH.
robika
13.12.11,12:05
predaj pozemku je oslobodeny od DPH podla par. 38
zuzana
15.04.12,20:53
Ak je predaj pozemku oslobodený od DPH, uvádza sa to v daň.priznaní na niektorom riadku, ak to bol prílež.predaj?
Mila123
15.04.12,20:55
pozemok bol OM spoločnosti? (FO? PO?)
zuzana
16.04.12,08:23
Áno pozemok sme kúpili minulý rok -nie je to stav.pozemok-sme PO, kúpili sme ho bez DPH, a teraz ho predávame-tiež bez DPH/ako 1/5 vlastník/, pôjde to do priznania DPH?