Adaka
01.08.07,16:25
potrebujem pomoc pri vypísaní priznania Myslím že FO typ A pracujem v Anglicku a tu idem podávať ďaňove priznanie aký kurz pri prepočte na sk? a my to tam máme do 5.4.2007 to je za rok 2006???? Moc dík
Johanka
01.08.07,16:37
Johanka
01.08.07,16:43
Ku kurzom
§31 Zákona o dani z príjmov
(2) Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, s výnimkou uvedenou v odseku 3. Tento kurz sa použije aj na príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo sa na tieto príjmy použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použije priemer z priemernýchmesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.
Adaka
01.08.07,16:51
pozrela som si priemerný kurz za mesiace v r. 2006 a z toho spravila priemer
Marína
01.08.07,19:07
potrebujem pomoc pri vypísaní priznania Myslím že FO typ A pracujem v Anglicku a tu idem podávať ďaňove priznanie aký kurz pri prepočte na sk? a my to tam máme do 5.4.2007 to je za rok 2006???? Moc dík
V tejto téme (http://www.porada.sk/t48756-dp-2006-cely-rok-mimo-sr.html#post435133) v prísp.č.13 nájdeš príklad na vyňaté príjmy. Príjmy z daň. obdobia z UK si rozdelíš(napr. z výplatných pások) na príjmy r.2006 a r.2007. Tie z r. 2006 priznáš v terajšom DP(predpokladám, že si požiadala DÚ o predĺženie termínu na podanie DP). Tie z r.2007 priznáš v DP podanom do 31.3.2008 prípadne do 30.9.2008.
Adaka
01.08.07,21:31
myslela si takto sa baviť
Adaka
01.08.07,21:42
no tak riadok 32 príjem r. 33 dane zapl. v ang. r. 34 rozdiel, r. 36=r. 34, 37- 90816, to isté aj r. 43,
r. 44= ZD-90816
r. 45=19%
r.46 ???(r.36ZD???
Marína
01.08.07,22:49
myslela si takto sa baviť
Áno, myslela som v téme a nie cez SS.;)

no tak riadok 32 príjem ÁNO r. 33 dane zapl. v ang. NIE. V tomto riadku zadáš výšku odvodov r. 34 rozdiel ÁNO , Predpokladám vysokú pravdepodobnosť, že r.35 nevyplňuješ r. 36=r. 34, ÁNO 37- 90816 ÁNO , to isté aj r. 43,ÁNO
r. 44= ZD-90816 ÁNO
r. 45=19% ÁNO(zaokrúhlená nadol)
r.46 ???(r.36ZD??? ÁNO, 36=46, ak mal príjmy len z UK
r.47 = 0
r.48 = 0
r.54 = 0
r.56 = 0
r.64 = 0
Adaka
02.08.07,07:54
dakujem si strasne zlata, a kde zoberiem výšku odvodov myslíš že to bude na ročnom výpise. moc dík
Marína
02.08.07,08:15
TAX CODE - daňový kód(zjednodušene: keď si prvé tri číslice vynásobíš x 10, tak dostaneš výšku nezdaniteľného základu)
PAY METHOD - druh platby
PERIOD - obdobie
TOTAL YEAR TO DATE - celkovo do dnešného dátumu (tento údaj býva na výplatnej páske)
TOTAL PAY - celková mzda
TAXABLE PAY- zdaniteľná mzda
TAX - daň
N.I. EMPLOYEE - poistenie (odvody) časť zamestnanca
N.I. EMPLOYER - poistenie (odvody) časť zamestnávateľa
N.I. - poistenie (odvody) spolu
PAYMENTS: - platby
DEDUCTIONS: - odpočty
rastom
02.08.07,09:02
na každej výplatnej páske máš nasčítané : mzdu hrubú, odvody, daň a mzdu čistú. akurát sa počíta od apríla.
Takže ak robíš za rok 2006 tak vezmeš vyplatnú pásku ku koncu roka 2006 + vyplatnú pásku poslednú.. z apríla 2006 a výplatnú pásku z konca roka 2005.
Zistíš výšku odvodov , mzdy a dane za 1-4 2006 ( odčítaš to z pások ) a k tomu pripočítaš mzdu, daň a odvody z pásky ku koncu roka 2006 (t.j. 4-12/2006)
thats all
Alebo dáš učtovníkovi 300 -500 SK a urobí Ti všetko ON :o)))
Marína
02.08.07,09:27
Adaka nemá výplatné pásky. Má len P60 alebo P45. Osobne by som vypočítala priemer/mesiac a vynásobila počtom mesiacov r.2006. Zvyšok by som priznala v r.2007.
ZoDP_§45_ods.2
(2) Ak plynú daňovníkovi príjmy zo zdrojov v zahraničí, ktorého zdaňovacie obdobie je iné ako v Slovenskej republike, a v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 nemá doklad o zaplatení dane od správcu dane v zahraničí, uvedie v daňovom priznaní
predpokladanú výšku príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí a daň pripadajúcu na tieto príjmy za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie.
Adaka
04.08.07,11:11
lenže ja nemám vyplatné pasky len nejaký ročný výpis a tam to asi nie je
Adaka
04.08.07,11:18
a chvalabohu brácho konečne vybavil nejaký preukaz tak r. 2007 nehrozí!!!
Marína
04.08.07,15:19
Adaka, v prísp. 12 som Ti napísala, ako máš príjmy rozdeliť. Čítala si ho?
Anik
16.02.08,01:29
Marína
vďaka za obrovskú pomoc tvoj príspevok 10 a 12 teraz nemôžem oceniť ale keď to bude možné určite tak urobím veľmi si mi pomohla normálne sa mi v túto neskorú hodinu rozsvietilo a urobila som DP A príjmy z ČR a z Anglicka aj keď sa mi do toho nechcelo ešte raz vrelá vďaka a odomňa 100 bodov
Anika :):):)
juskam
20.02.08,10:43
Stačia vy len vyplatné pásky a to potvrdenie P60 nemusím mať
Anik
20.02.08,17:47
stačia ja ich prefocujem a tak ich dokladám
samozrejme vysčítam hrubé príjmy ,odvody, čisté príjmy prenásobím kurzom či už ročným ak ide o celoročný príjem, alebo Q resp. mesačným podľa toho akého obdobia sa to týka
Anika
jessica
14.03.08,12:39
TAX CODE - daňový kód(zjednodušene: keď si prvé tri číslice vynásobíš x 10, tak dostaneš výšku nezdaniteľného základu)
PAY METHOD - druh platby
PERIOD - obdobie
TOTAL YEAR TO DATE - celkovo do dnešného dátumu (tento údaj býva na výplatnej páske)
TOTAL PAY - celková mzda
TAXABLE PAY- zdaniteľná mzda
TAX - daň
N.I. EMPLOYEE - poistenie (odvody) časť zamestnanca
N.I. EMPLOYER - poistenie (odvody) časť zamestnávateľa
N.I. - poistenie (odvody) spolu
PAYMENTS: - platby
DEDUCTIONS: - odpočty


Prvýkrát mám v ruke DP pre pracujúceho v Sev.Írsku a prosím Vás veľmi pekne o uistenie.
Mám 2 dokumenty.
1. Potvrdenie vystavené 15.2.2008 zamestnávateľom o total príjme za rok 2007, odvod daní a št.poistenia - tu je suma 9 972 lib. total earnings
2. Výplatná páska z 27.12.2007 - tu je suma 10 945 lib. total gross to date
Usudzujem správne, že budem vychádzať z pásky, keďže je tam suma vyššia ako na potvrdení z 15.2.2008? Alebo sa mám držať potvrdenia a brať do úvahy, že údaj z pásky je vyšší pre rozdielne zdaňovacie obdobie v UK?
Ďakujem.
jessica
17.03.08,12:13
Prvýkrát mám v ruke DP pre pracujúceho v Sev.Írsku a prosím Vás veľmi pekne o uistenie.
Mám 2 dokumenty.
1. Potvrdenie vystavené 15.2.2008 zamestnávateľom o total príjme za rok 2007, odvod daní a št.poistenia - tu je suma 9 972 lib. total earnings
2. Výplatná páska z 27.12.2007 - tu je suma 10 945 lib. total gross to date
Usudzujem správne, že budem vychádzať z pásky, keďže je tam suma vyššia ako na potvrdení z 15.2.2008? Alebo sa mám držať potvrdenia a brať do úvahy, že údaj z pásky je vyšší pre rozdielne zdaňovacie obdobie v UK?

Prosím znova o radu. Ďakujem.
Marína
17.03.08,13:48
Tým, že je v SKVBaSI iné zdaňovacie obdobie ako v SR postupuješ podľa ZoDP § 45 ods.2. Pozri prísp. 12.
jarkra
19.03.08,21:29
Prosím Vás o radu,

mám formulár P45, na ktorom je uvedený celkový príjem a celková daň za obdobie od mája do novembra 2007. Môžem to prepočítať priemerným kurzom za mesiace máj-november alebo je možné použiť ročný priemerný kurz?
halimino
19.03.08,21:32
Môžeš si vybrať. Pozri § 31 ZoDP. V podstate to je jedno, lebo v Anglicku sa používa metóda vyňatia príjmov.
jarkra
19.03.08,21:38
Ďakujem za rýchlu odpoveď, ešte by som chcela vedieť, či stačí uviesť do daňového priznania len celkové príjmy a daň, leto neviem, v akej výške bolo zaplatené poistenie v Anglicku (a z tých papierov to neviem vyčítať) a či sa to aj tam odrátava od základu dane. :confused:
Marína
19.03.08,22:13
Daň v DP neuvádzaš. Uvádzaš len základ dane na r.46(príjem mínus poistné). Ak poistné nemáš, základom dane sú príjmy.
Zaujímavé, aj ja teraz pozerám na jednu vzorovú P45(zatiaľ som robila DP len z výpl.pások) a tiež tam nie je uvedené poistné.
jarkra
19.03.08,22:58
Ja mám P45 a okrem toho ešte potvrdenie P11 NIC Details, kde sú uvedené príspevky zamestnanca - teda asi odvody, akurát z toho neviem určiť výšku odvodov, neviete mi náhodou poradiť? Sú tam dva stĺpce:
- total of employee´s and employer´s contributions mark minus amounts "R" (odvody zamestnávateľ a zamestnanec)
- employee´s contributions due on all earnigs above the earnigs threshold

Neviem, ktoré z toho je poistenie, ktoré platil zamestnanec? Nestretli ste sa s tým?
Evaman
30.04.08,17:26
Prosím vás , daňovník,ktorý má príjmy za minulý rok len z VB cca v prepočte 100 000 SK,(a spĺňa všetky ostatné podmienky) má nárok na daňový bonus ak podáva DP na Slovensku??
Evaman
05.05.08,11:10
Nikto nevie poradiť?? Ja si myslím, že nárok by mal mať, keďže je to príjem zo závislej činnosti a spolu je to viac ako 46350,- a v zákone presne nie je definované, že sa na DB nevzťahujú príjmy zo zahraničia, volala som na DU ,no pracovníčka si nebola istá,či áno.
Evaman
05.05.08,15:30
Hm...., tak posúvam,či niekto nepridá svoj názor...
Marína
05.05.08,16:01
Prosím vás , daňovník,ktorý má príjmy za minulý rok len z VB cca v prepočte 100 000 SK,(a spĺňa všetky ostatné podmienky) má nárok na daňový bonus ak podáva DP na Slovensku??
Ak má trvalý pobyt v SR a je daňovníkom s neobmedznou daňovou povinnosťou v SR(rezident SR), pri splnení aj ost. podmienok má nárok na uplatnenie daňového bonusu. Viď ZoDP §33 ods.10
(10) Daňový bonus podľa odsekov 1 až 9 si môže uplatniť len daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
Evaman
05.05.08,16:08
ďakujem Marína, ano je rezident SR. Ja som toho istého názoru,že si ho uplatniť môže. No pracovníčka DÚ o tom nebola na 100% presvedčená. Tvrdila mi , že sa tieto príjmy majú vyňať a berie sa do úvahy len príjem, ktorý zo závislej činnosti tu na Slovensku. Čo je podľa mňa somarina,veď príjmy vynímam len pre daňový základ a nie pre DB.