fonty9
02.08.07,10:27
Ahojte,

Chcem si nechať potrvdiť názor. Keď mám auto, ktoré nie je zaradené do živnosti a používam ho na dosiahnutie príjmov je to OK? A môžem si vyplácať náhrady za auto za km a spotrebu pohonných látok?
Musím platiť cestnú daň?

Ďakujem
barto
02.08.07,10:52
Cestnú daň musíš platiť a tiež máš povinnosť viesť si evidenciu jázd
KvetkaK
02.08.07,10:54
Môžeš použivať súkromné auto na podnikanie, ale v prvom rade musíš zaplatiť daň z motorových vozidiel odo dňa kedy ho začneš použivať a podať aj daňové priznanie. Potom si možeš vyplácať náhradu za km a spotrebu PHM.
turbo
02.08.07,10:56
Keď nemáš zaradené auto do obchodného majetku, teda je tvoje ako súkromné, môžeš ho využívať aj na obchodné účely, teda so živnosťou. To nie je žiadny problém. Samozrejme, že keď auto pužiješ na obchodné účely máš nárok na náhradu a to náhradu za prejdené km (6,20 SK/km) a náhradu za spotrebované PHL - spotrebu musíš brať podľa TP.
Daň z MV, teda cstnú daň by si mal mať zaplatenú, nakoľko sa táto platí za vozidlo, ktoré sa používa na podnikateľské účely a tvoje auto sa tak aj používa.
S prianím pekného dňa!
evina
02.08.07,10:59
Môžeš použivať súkromné auto na podnikanie, ale v prvom rade musíš zaplatiť daň z motorových vozidiel odo dňa kedy ho začneš použivať a podať aj daňové priznanie. Potom si možeš vyplácať náhradu za km a spotrebu PHM.


Daň z motorových vozidiel musí zaplatiť, ak nezaplatí dostane pokutu, ale nesúvisí to s právom uplatňovania si náhrady na PHM. Zaplatenie dane z motorových vozdiel súvisí s podnikaním a nie uplatnením náhrad do nákladov /to povoľuje zákon o DzP/.
svojar
02.08.07,11:40
Akože zaplatenie dane z motorových vozidiel nesúvisí s uplatňovaním náhrad? Keď ju nezaplatí, nemôže si nič účtovať, ale jazdiť v ňom môže aj za účelom podnikania. Keď nebude nič účtovať niet dôkazu o podnikaní. Aj keď by to bolo nelogické - daň bude určite nižšia ako možné odpočitateľné výdavky.
evina
02.08.07,12:57
Akože zaplatenie dane z motorových vozidiel nesúvisí s uplatňovaním náhrad? Keď ju nezaplatí, nemôže si nič účtovať, ale jazdiť v ňom môže aj za účelom podnikania. Keď nebude nič účtovať niet dôkazu o podnikaní. Aj keď by to bolo nelogické - daň bude určite nižšia ako možné odpočitateľné výdavky.

Ide o dva rôzne druhy daní: daň z motorových vozidiel a daň z príjmov. Povinnosť zaplatenia cestnej dane súvisí s podnikaním to vieme a sme ju povinní zaplatiť, ak auto používame na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním, ináč nasledujú sankcie.

Právo uplatňovať si cestovné náhrady vyplýva zo zákona o dani z príjmov a nie je podmienené zaplatením dane z motorových vozidiel :
§19
e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu; ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu.

T.j. daňová uznateľnosť výdavkov/ nákladov nie je podmienená zaplatením dane z motorových vozidiel. To, že som použila a používala auto v súvislosti s podnikaním mi dokazujú i také doklady ako cestovný príkaz, dodávka tovaru , služby a pod.

P.s. Daňovníci, ktorí si napr. uplatňujú paušál neúčtujú , a predsa podnikajú-"len účtovanie" nie je dôkazom podnikania...
svojar
02.08.07,16:42
Otázka ale bola na používanie náhrad. Takže nepleťme tu "paušál" bez účtovania. Preto bola v zaradená do jednoduchého účtovníctva a nie do daní z príjmu.
evina
02.08.07,16:50
Otázka ale bola na používanie náhrad. Takže nepleťme tu "paušál" bez účtovania. Preto bola v zaradená do jednoduchého účtovníctva a nie do daní z príjmu.

Nepletieme...To bol len taký dodatok na ilustráciu, že podmienkou podnikania nie je účtovanie, resp. naopak.

Čo sa týka otázky na náhrady bolo zodpovedané-daňovník ich môže uplatniť v zmysle zákona o dani z príjmov bez ohľadu na to, či zaplatil alebo nie daň z motorových
vozidiel.
Ak túto daň nezaplatí bude sankcionovaný /lebo povinnosť zaplatiť ju mu vychádza z iného zákona/, ale náhrady mu musia byť uznané vo výdavkoch.
atramka
29.12.07,23:37
aká zmena bude v platení dane z motorového vozidla od 1.1.2008. Môže si manžel pri svojom podnikaní zaplatiť daň z motorového vozidla,( ktoré je v tech. preukaze evidované na manželku) a používať ho ako živnostník a náklady na PHM a základnú náhradu za km uvádzať ako svoje náklady v podnikaní?
Lydka R
29.12.07,23:43
aká zmena bude v platení dane z motorového vozidla od 1.1.2008. Môže si manžel pri svojom podnikaní zaplatiť daň z motorového vozidla,( ktoré je v tech. preukaze evidované na manželku) a používať ho ako živnostník a náklady na PHM a základnú náhradu za km uvádzať ako svoje náklady v podnikaní?

Pozri toto
http://www.porada.sk/t62615-dan-z-mv-od-2008-a.html?highlight=da%F2+motorov%FDch+vozidiel