Jozef Mihál
02.08.07,15:19
1. Skúšobná doba sa môže uzatvoriť:

a) v prípade akéhokoľvek pracovného pomeru,
b) len v prípade pracovného pomeru na dobu neurčitú,
c) len v prípade pracovného pomeru na dobu neurčitú alebo prvého pracovného pomeru na dobu určitú.

2. Pracovný pomer na dobu určitú:

a) je možné dohodnúť najdlhšie na jeden rok a nie je možné ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť,
b) je možné dohodnúť najdlhšie na dva roky a v rámci dvoch rokov ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac dvakrát,
c) je možné dohodnúť najdlhšie na tri roky a v rámci troch rokov ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac jedenkrát.

3. Ustanovenia o výpovednej dobe, zákazu výpovede atď. sa netýkajú pracovného pomeru na kratší pracovný čas, pri ktorom je rozsah pracovného času:

a) menej ako 15 hodín týždenne,
b) menej ako 20 hodín týždenne,
c) menej ako 25 hodín týždenne.

4. Aká je výška odstupného zamestnanca, ak pracovný pomer trval tri roky?

a) jeden priemerný mesačný zárobok,
b) dvojnásobok priemerného mesačného zárobku,
c) trojnásobok priemerného mesačného zárobku.

5. Pracovný čas zamestnanca vrátane nadčasov nesmie za týždeň prekročiť:

a) 40 hodín,
b) 48 hodín,
c) v priemere 48 hodín.

6. Za pracovnú pohotovosť za pracovisku patrí zamestnancovi:

a) mzda vo výške jeho priemerného zárobku,
b) náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku,
c) mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálneho mzdového nároku pre prvý stupeň náročnosti práce.

7. Zamestnancova dcéra sa vydáva. Má zamestnanec nárok na pracovné voľno:

a) nárok na pracovné voľno nie je,
b) má nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy,
c) má nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, ale len ak sa svatba koná v pracovný deň,
d) má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy.

8. Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom tzv. gastrolístkov, tak:

a) hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (89 Sk), aktuálne teda najmenej vo výške 67 Sk, z toho príspevok zamestnávateľa musí byť najmenej 55%,
b) hodnota gastrolístka musí byť najmenej vo výške stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, aktuálne teda najmenej vo výške 89 Sk, z toho príspevok zamestnávateľa musí byť najmenej 55%,
c) hodnota gastrolístka nie je stanovená, príspevok zamestnávateľa musí byť najmenej 55% z ceny gastrolístka.

9. Dohody o pracovnej činnosti:

a) Zákonník práce neumožňuje,
b) sú od 1.9.2007 znovu zavedené, rozsah práce nesmie prekročiť 10 hodín týždenne,
c) sú zavedené od 1.1.2008, rozsah práce nesmie prekročiť polovicu určeného týždenného pracovného času.

10. Dohody o pracovnej činnosti sa uzatvárajú:

a) na príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce,
b) na prácu, ktorá je vymedzená výsledkom,
c) len na činnosti, ktoré nie sú vymedzené v predmete podnikania zamestnávateľa.
Jozef Mihál
06.08.07,13:39
Správne odpovede:

1.c)
2.c)
3.a)
4.b)
5.c)
6.c)
7.b)
8.a)
9.b)
10.a)
Lion Topoľčany
06.08.07,13:51
p.Mihál, Vy si nedáte pokoj s testovaním, fajn, fajn - ako mzdárka by som tie veci mala ovládať, takže nakoniec Vám ďakujem za zopakovanie...
Jozef Mihál
07.08.07,10:36
Ak Vás testy v DRAK-ovi unavujú, ignorujte ich. Ak však niekedy budete do zamestnania prijímať novú mzdárku, spomeňte si, že DRAK Vám ponúka praktickú pomôcku, ako si jej vedomosti overiť.
ludmilla
07.08.07,10:54
p.Mihál mne Vaše testy veľmi vyhovujú a oceňujem ich, som súťaživý typ. Nakoniec mi veľmi pomáhajú precvičiť mozgové bunky. Človek si takouto hravou formou zapamätá veľa. Ešte by ste mal vymyslieť nejaké ceny pre najlepších.
Jozef Mihál
07.08.07,10:57
Ďakujem, ale to je otázka, či úloha pre Richarda, ktorý sa snáď nenahnevá, keď na neho prezradím, že už (pri)dlho takéto čosi chystá.
ludmilla
07.08.07,11:00
Takže zdravím Richarda a teším sa, že raz vyhrám niečo aj z Porady.:) :) :D :D
Lion Topoľčany
07.08.07,11:13
V žiadnom prípade ma testy neotravujú, len som chcela trochu podpichnúť...
Jozef Mihál
07.08.07,11:18
Aj to tak beriem. V tom mojom príspevku z "12:36 PM" je dôležitá druhá veta.
Jana Motyčková
09.08.07,12:13
Nesúhlasím s odpoveďou na 6.otázku - viď §96 ods.3 - ...patrí mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálneho mdového nároku ustanoveného v §120 ods.4.
Základná zložka mzdy - viď §119 ods.3. "V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne ... sumu základnej zložky mzdy.... Základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu."
Jozef Mihál
09.08.07,12:36
Ďakujem Janke Motyčkovej za dôležitú pripomienku a v tomto duchu opravujem odpoveď "c)" v šiestej otázke.
AMEA
12.08.07,17:59
p. Mihál, Vaše testy sú výborné. Ďakujem.
Jozef Mihál
12.08.07,18:34
Ďakujem, a dúfam že sa Vám budú páčiť aj tie, ktoré pripravujem do budúcnosti - zatiaľ tu nemáme napríklad žiaden test k sociálnemu poisteniu.

A rád by som spustil aj testy z trošku iného uhla pohľadu - a to testovanie mzdových softvérov...
pazo
20.08.07,09:51
Takisto sa pripájam k zastáncom testov- je to výborná možnosť ako si preveriť svoje vedomosti a každý by ich mal využiť v rámci sebazdokonaľovania. Veď človek sa učí celý život.;)
pazo
20.08.07,09:58
Testovanie mzdových softwarov - úúúúžasný nápad !!!! Je to absolutne dôležitá vec - dobrý program, takže to všetci uvítame, len držím palce, abyste zvolili správne kritériá. Ja mám napr. problém s VZ pre zamestnancov s nerovnomerným pracovným časom, keď im vyjde krátky mesiac a VZ nedosiahne min.mzdu? Rôzne programy - rôzne sumy!
Jozef Mihál
20.08.07,10:02
Pozitívny ohlas poteší, ale či zvolím správne kritériá - to bude vždy subjektívne. V každom prípade súčasne naraz budem testovať niekoľko - najmenej tri - mzdové SW súčasne a použijem metódu súčasnej práce s jedným a tým istým problémovým prípadom - a porovnávať, ako to ktorý SW dokáže riešiť a ako elegantne to dokáže riešiť.

Používatelia DRAK-a: Ak máte nápady, čo testovať (akú funkčnosť) a samozrejme aké SW (od akých producentov) - sem s nimi.
lubidu
15.09.07,16:16
Dobre počítam, ak počítam že na dohodu o pracovnej činnosti môže zamestnanec odpracovať 480 hodín do roka ??? (10*4*12). Je nejako maximálny počet hodín na dohodu o pracovnej činnosti obmedzený ?
Vychádza to vlastne viac ako na ako na dohodu o vykonaní práce (350 hod/rok).
Jana Motyčková
15.09.07,16:23
Dobre počítam, ak počítam že na dohodu o pracovnej činnosti môže zamestnanec odpracovať 480 hodín do roka ??? (10*4*12). Je nejako maximálny počet hodín na dohodu o pracovnej činnosti obmedzený ?
Vychádza to vlastne viac ako na ako na dohodu o vykonaní práce (350 hod/rok).
Maximálne je to 52x10 hodín = 520 hodín + pár hodín za necelý 53. týžďeň. Keďže je to viac ako 350, môže na DoPČ odpracovať viac hodín ako na DoVP. Hodiny na DoPČ sú obmedzené iba číslom maximálne 10 za týždeň.
MG ATAC
20.09.07,08:36
Test bol super, po utorkovom školení v Nitre si novelu ešte pamätám, velmi sa mi páčilo, bol ste výborný a zaujal! Ďakujem
darling
20.09.07,10:49
Aj ja sa pripájam, školenie v Nitre bolo super. Test - 9 správnych bodov. Ďakujem.
Marek Bednárik
12.11.07,16:39
ďakujem za testík. takéto spestrenie mám rád, hlavne ak sa mi darí na 100% :)
Jozef Mihál
12.11.07,17:15
Ďakujem za milé ohlasy a želám pekné Vianoce.