Mickya
14.02.05,11:58
Ak slovenská firma je platiteľom DPH aj v Maďarsku (má pridelené HU identifikátor) tak podľa §15 ods. 7 naša firma tejto firme vystaví fa bez DPH, že?
Ďakujem
Mickya
16.02.05,12:17
Nik nevie poradiť? Prosím, nie som si istá, potrebujem to potvrdiť.
Mickya
16.02.05,12:58
Takže, pre tých, ktorí to tiež potrebujú vedieť, už som si to zistila, má to byť naozaj bez DPH.