Mirkapo
04.08.07,14:00
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako sa rozpisujú DF a OF v JÚ, ak obsahujú tovar,služby, alebo aj poštovné. Či sa zostatková cena tovaru na konci roka odpíše /do výkazu o príjmoch a výdavkoch a do výkazu o majetku a záväzkoch/ zo sklad. kariet, alebo či sa odpočíta s peňaž. denníka /príjem tovaru - výdaj tovaru/. Ďakujem

Poradte mi ako sa vypočíta priemer na výpočet PN. Zamestnanec pracuje vo firme od 19.01. 2007. Jeho HM je 7.600,- Sk.V 01/2007 mal zákl. mzdu 2.974,-ostatné mesiace 7.600,- Sk. PN trvala od 09.07. do 13.07.2007.Minulý rok nebol zamestnaný.
Nebude to takto? / 2.974,-+ 5 x 7.600,- : 163 dní / = 251,3742
3 x 251,3742 x 25% = 188,5307
2 x 251,3742 x 55% = 276,9162
------------
466,- Sk

Za odpovede Ďakujem
Marína
04.08.07,15:58
1. Program do výkazu o MaZ načíta k 31.12. stav zásob z evidencie skladu.
2. 251,3743(zaokrúľuje sa nahor). Pozri http://www.porada.sk/502551-post4.html