Jana G.
06.08.07,08:03
Prajem pekný deň, dnes sa mi dostala do rúk FA za zd.plnenie apríl 2007. Môžem si DPH uplatniť za júl 2007. Sme mesačný platcovia DPH. V zákone sa hovorí, že môže DPH uplatniť nasledujúci mesiac a tu je vlastne už 3 mesiace po. Ďakujem.
olmoj
06.08.07,08:44
Ak ti prišla faktúra len dnes, tak tam daj pečiatku došlo z dnešným dátumom prilož aj obálku a môžeš do dať do DPH za 7/2007. V 4 mesiaci si si nemohla upatniť DPH podľa zákona nemala si daňový doklad a ten ti prišiel až teraz.
macula
06.08.07,09:13
Ja by som to riešila opravným daňovým priznaním k DPH, pretože si môžeš uplatniť DPH len nasledujúci mesiac.
evina
06.08.07,09:32
Ja by som to riešila opravným daňovým priznaním k DPH, pretože si môžeš uplatniť DPH len nasledujúci mesiac.

Ke´d, tak išlo by o dodatočné ,ale v zákone v §51 sa ďalej píše:

...c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.

...takže súhlasím s olmoj - príspevok 2