koalko
06.08.07,08:54
SZČO podnikajúce s nákladným motorovým vozidlom má uzatvorenú zmluvu s prepravnou spoločnosťou, ktorá má sídlo v Prešove. SZČO má sídlo v KE tu aj parkuje s mot.voz.Každý deň dochádza pre tovar do Prešova a tento tovar rozvážať po KE. Chcem sa opýtať či cesta z KE do Prešova je nákladom SZČO.
007gituska
06.08.07,08:57
a kde je miesto podnikania?
do nákladu si SZČO nemôže uplatniť cestu z miesta bydliska do miesta podnikania.
koalko
06.08.07,09:20
miesto podnikania je KE Oľšany a musí ísť pre tovar do Prešova, aby v Ke porozvážal.
Jana Acsová
06.08.07,09:35
SZČO podnikajúce s nákladným motorovým vozidlom má uzatvorenú zmluvu s prepravnou spoločnosťou, ktorá má sídlo v Prešove. SZČO má sídlo v KE tu aj parkuje s mot.voz.Každý deň dochádza pre tovar do Prešova a tento tovar rozvážať po KE. Chcem sa opýtať či cesta z KE do Prešova je nákladom SZČO.Podľa toho, čo uvádzate áno ... cesta Z KE do Prešova je daňovým výdavkom. Nejedná sa o cestu z miesta bydliska do miesta podnikania SZČO.