botuľa
06.08.07,13:37
Prosím Vás, ako mám zaúčtovať autobomobil kúpený v Nemecku, s tým, že sa jednalo o intrakomunitárne dodanie a DPH bola zaplatená tu na Slovensku. DPH na vstupe som si neuplatnila. Ako mám zaúčtovať DPH, ktorú som zaplatila DÚ. Na 042 - k obstarávacej cene vozidla? Ďakujem veľmi pekne.