Milka P.
06.08.07,20:29
Dobrý deň,

Živnostník - zvárač pracuje v Belgicku; má uzatvorenú zmluvu so zahraničnou firmou v Belgicku. Živnostník vystavuje faktúry v EUR na základe počtu odpracovaných hodín a peniaze preberá v hotovosti v zahraničí.
Ako je to v takomto prípade s DPH. Musí si tento živnostník sledovať obrat, a potom sa zaregistrovať ako platca DPH?
Živnostník účtuje v jednoduchom účtovníctve. Faktúry nie sú vždy vyplatené v deň splatnosti. Ak treba sledovať obrat, berie sa do úvahy dátum vystavenia faktúry a k nemu príslušný kurz, alebo sa berie do úvahy deň, kedy bola faktúra zaplatená?
Ďakujem