EkoMax
07.08.07,08:14
Chcem sa uistiť, či má nárok otec dieťata na daňový bonus, ak žijú ako druh a družka.
katkaj
07.08.07,08:24
Chcem sa uistiť, či má nárok otec dieťata na daňový bonus, ak žijú ako druh a družka.

Pokiaľ spĺňa podmienku príjmu a žije s dieťaťom v jednej domácnosti tak si môže uplatniť daňový bonus.
Manželstvo nie je podmienka na daňový bonus ;)
Anja111
07.08.07,08:26
Otec dieťaťa si môže uplatniť DB - ak majú spoločnú domácnosť, predloží rodný list dieťaťa.
EkoMax
07.08.07,08:30
Veľmi pekne ďakujem.
EkoMax
07.08.07,08:54
Ešte mám otázku, ak dieťa ukončilo povinnú školskú dochádzku a už ďalej neštuduje, má rodič nárok na bonus do 18 roku dieťaťa ?
Anja111
07.08.07,09:02
Ešte mám otázku, ak dieťa ukončilo povinnú školskú dochádzku a už ďalej neštuduje, má rodič nárok na bonus do 18 roku dieťaťa ?
V tomto prípade má rodič nárok na daňový bonus do ukončenia školskej dochádzky dieťaťa.
Marína
07.08.07,09:16
Na daňové účely sa dieťa do 25 rokov veku považuje za vyživovanú osobu za podmienok, že sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom. Sústavnú prípravu sleduješ už od skončenia povinnej školskej dochádzky, t.z. aj u neplnoletých detí. Iné podmienky u neplnoletých detí nesleduješ okrem žitia v domácnosti s daňovníkom. Povinná školská dochádzka je 10 ročná a trvá najdlhšie do školského roku, v ktorom dieťa dovŕši 16 rokov. Do tejto doby sa považuje za vyživovanú osobú(nezaopatrenú) bez ohľadu na to či ešte študuje alebo nie.
Prázdniny sa za sústavnú prípravu považujú len v tom prípade, ak dieťa pokračuje v štúdiu bez prerušenia.