hasekov
07.08.07,18:43
Prevadzam podiely celej s.r.o. na nového nadobúdatela a v Z mluve o prevode sme sa dohodli, že nový nadobúdateľ odovzdá Zmluvu o prevode podielov na súd k prevedeniu zmien. Mna zaujíma, čo sa stane v prípade ak nový nadobúdatel túto zmluvu o prevode podielov neodovzdá na registráciu na súd ? Za rýchlu odpoved vopred ďakujem.