kornelia2
07.08.07,19:56
Dobry den,
prosim o radu:
1. Predali sme vino do Irska - vystavila som FA bez DPH.

Potrebujem napisat zjednodušené colné prehlásenie ktoré potvrdí odberateľ a ktoré bude slúžiť na uplatnenie si spotrebnej dane vína?
Možete mi stým pomôcť? Čo stoho colné prehlasenie(aké)?ako vypočítam daň?

Dakujem
Excise Duty
07.08.07,22:56
V prvom rade odporúčam pozorne prečítať ustanovenia § 27 ods. 8 a ods. 9 ako aj § 28 ods. 1 zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov. Vzor toho, čo nesprávne nazývate zjednodušeným colným prehlásením je v prílohe č. 5 citovaného zákona a nazýva sa to „Zjednodušený sprievodný dokument“! Na rubovej strane prvého dielu tohto dokumentu sú podrobné pokyny na jeho vyplnenie.
Okrem toho mám dve otázky, a to či už je víno v Írsku a o aký druh vína sa jedná. Je to tiché víno, medziprodukt alebo šumivé víno?
kornelia2
08.08.07,07:59
Vino je pripravené k expedicií, a jedná sa o kľudné víno.
Excise Duty
08.08.07,09:41
Vino je pripravené k expedicií, a jedná sa o kľudné víno.

OK, len taká maličkosť, kľudný som ja. To víno je tiché, a to v zmysle definície v § 4 ods. 2 zákona o spotrebnej dani z vína.
Tlačivo zjednodušeného sprievodného dokumentu dostanete bežne kúpiť. Tlačivo vyplníte presne podľa pokynov. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom dodávky je tiché víno, ktoré je na Slovensku zdanené nulovou sadzbou dane [§ 6 písm.a)], nebudete si uplatňovať nijaké vrátenie dane. Preto v zjednodušenom sprievodnom dokumente v kolónke 15 v tom malom okienku za slovom „nie“ urobíte krížik, na základe čoho vám príjemca nemusí odoslať späť tretí diel zjednodušeného dokumentu a ani potvrdenie o zaplatení dane v Írsku, mimochodom v Írsku je sadzba spotrebnej dane v prípade tichého vína 273 EUR/hl, čo je najvyššia sadzba tejto dane v rámci EÚ.
Prvý diel tohto dokumentu si ponecháte, druhý a tretí diel odovzdáte prepravcovi, nie že ich pošlete poštou spolu s faktúrou, dokument musí sprevádzať prepravované víno!
Pokiaľ ide o ustanovenie § 27 ods. 9, je treba splniť oznamovaciu povinnosť podľa tohto ustanovenia, žiadosť o vrátenie dane však nemusíte podávať vzhľadom na skutočnosť, že predmetom dodávky je tiché víno. Stačí, ak colnému úradu odošlete kópiu lícnej strany prvého dielu zjednodušeného sprievodného dokumentu, sú tam uvedené všetky údaje požadované ustanovením citovaným ustanovením zákona.