SPZASO
08.08.07,16:26
Dobrý deň!

Prosím o radu, v akom oficiálnom spise (vyhláška, usmernenie, nariadenie...) by bolo možné nájsť normy strát pri skladovaní potravín, slúžiacich na výrobu jedál vo vlastnom stravovacom zariadení?

Taktiež: normy spotreby čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre prevádzku vlastného stravovacieho zariadenia? (kuchyňa a jedáleň)?

Ďakujeme.
Maria Ma
betka
08.08.07,19:02
Normy si stanovíte v smernici na základe viacročných zisťovaní a overovaní vo svojich konkrétnych podmienkach. Nemali by sa stanoviť na základe nejkých paušálnych odhadov, alebo prevzatím od iných UJ. Mali by byť vypracované na technologické a technické straty vzniknuté rozprášením, vyschnutím alebo vyparovaním....
V obchodnej činnosti je možné stanoviť normy na stratné tovaru, kt. musia byť ekonomicky zdovednené.