mary1
08.08.07,18:34
Viete mi, prosím Vás, niekto poradiť, do akej výšky môže mať invalidný dôchodca príjmy z prenájmu (automobilu), aby nemusel podávať daňové priznanie a tiež platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne? (Je rozdiel medzi invalidným dôchodcom a poberateľom starobného dôchodku z pohľadu mojej otázky?)

Veľmi pekne ďakujem.
betka
08.08.07,18:58
Oslobodené príjmy:
h) podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak nejde o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období päťnásobok sumy životného minima
39a) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len „platné životné minimum“); ak takto vymedzené príjmy presiahnu päťnásobok sumy platného životnéhominima, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom,
Marína
09.08.07,07:34
Oslobodené príjmy:
h) podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak nejde o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období päťnásobok sumy životného minima
39a) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len „platné životné minimum“); ak takto vymedzené príjmy presiahnu päťnásobok sumy platného životnéhominima, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom,
Životné minimum k 1.7.2007 = 5130, t.z. 5130 * 5 = 25650