luluha
08.08.07,19:43
Spravila som chybu v mesačnej DPH a to: v predchádzajúcich dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch bol vypočítaný nadmerný odpočet a tomto mesiaci bola vypočítaná daňová povinnosť. Chyba nastala tak že som neodpočítala daňovú povinnosť od NO. NO je oveľa vyšší ako daňová povinnosť. Chcem podať dodatočnú DPH len potrebujem poradiť vo vypĺňaní riadkov
v riadku 29 uvediem vypočítanú daňovú povinnosť 2231,
v r. 30 uvediem spočítané nadmerné odpočty za tie dva mesiace 24 948,
v r. 31 uvediem sumu daňovej povinnosti odpočítanej 2231 alebo sumu 22 717? a v riadku 35. sumu tiež 2231. Ešte musím spomenúť že tých 2231 bolo zaplatených.
Zoltán Kovács
08.08.07,20:46
Spravila som chybu v mesačnej DPH a to: v predchádzajúcich dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch bol vypočítaný nadmerný odpočet a tomto mesiaci bola vypočítaná daňová povinnosť. Chyba nastala tak že som neodpočítala daňovú povinnosť od NO. NO je oveľa vyšší ako daňová povinnosť. Chcem podať dodatočnú DPH len potrebujem poradiť vo vypĺňaní riadkov
v riadku 29 uvediem vypočítanú daňovú povinnosť 2231,
v r. 30 uvediem spočítané nadmerné odpočty za tie dva mesiace 24 948,
v r. 31 uvediem sumu daňovej povinnosti odpočítanej 2231 alebo sumu 22 717? a v riadku 35. sumu tiež 2231. Ešte musím spomenúť že tých 2231 bolo zaplatených.

OD daňovej povinnosti si môžeš odpočítať iba predchádzajúci nadmerný odpočet. To čo ste mali pred 2 mesiacmi DÚ ti vráti.
betka
08.08.07,20:47
Osobne by som si to nekomplikovala DDP. Zavolala by som na DU, že som zaplatila daňovú povinnosť a neodpočítala som Vl.daň. povinnosť od NO. Spýtajte sa, čo máte spraviť.
V počítači im to bude aj tak vyskakovať, že máte zaplatené niečo navyše, a ani Vám to (aspoň si myslím) vrátia automaticky potom do 30 dní. Nejak by som si hlavu nad tým nelámala. Dlžia oni, nie vy.;)

§ 79
Nadmerný odpočet

(1) Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Na účely tohto zákona sa nadmerným odpočtom rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru
luluha
09.08.07,08:12
DÚ nás vyzval na podanie dodatočného daňového v dôsledku chyby. Možem to vyplniť tak ako som písala ibaže do riadku nadmerný odpočet dám len ten predchádzajúci mesiac, alebo iba sumu do výšky daňovej povinnosti?
Paula
09.08.07,08:30
do výšky daň. povinnosti
Anja111
09.08.07,08:36
... a na zaplatených 2231 Sk, by si mala podať žiadosť o vrátenie.
evina
09.08.07,09:42
Osobne by som si to nekomplikovala DDP. Zavolala by som na DU, že som zaplatila daňovú povinnosť a neodpočítala som Vl.daň. povinnosť od NO. Spýtajte sa, čo máte spraviť.
V počítači im to bude aj tak vyskakovať, že máte zaplatené niečo navyše, a ani Vám to (aspoň si myslím) vrátia automaticky potom do 30 dní. Nejak by som si hlavu nad tým nelámala. Dlžia oni, nie vy.;)

§ 79
Nadmerný odpočet

(1) Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Na účely tohto zákona sa nadmerným odpočtom rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru

Tento spôsob nie je možný, musí sa podať dodatočné DP. osobne sa mi stalo to isté, že som zabudla odpočítať DP od NO a musela som podať ja ešte opravné. Podkladom údajov pre DÚ je DP, t.j. ten NO znižujú na základe podaného DP daňovníkom.

Preplatok /akýkoľvek/ sa vracia len na základe žiadosti daňovníka.