Maurícius
09.08.07,16:49
Po 4-tej reklamácii nám vrátili peniaze za zakúpený fax.V denníku to mám zaúčtovať ako príjem do pokladne a ďalej kam?Alebo inak?Dali nám doklad-DOBROPIS.
Zoltán Kovács
09.08.07,16:57
Po 4-tej reklamácii nám vrátili peniaze za zakúpený fax.V denníku to mám zaúčtovať ako príjem do pokladne a ďalej kam?Alebo inak?Dali nám doklad-DOBROPIS.

Dobropis zaeviduješ do knihy záväzkov s mínusovými položkami, a doklad o vrátení peňazí zaúčtuješ ako úhrada tohto záväzku.
betka
09.08.07,17:22
Doplním Smitha:

Fax ste evidovali v majetku firmy. Vyradíte ho pomocou vyraďovacieho protokolu z evidencie. (z titulu reklámacií vrátený dodavateľovi....)
Ak ste jeho nákup účtovali ako VOZD, v príslušnom stlpci: do prev. réžie. Pôjde o storno (-). ak ste ho mali zaúčtovaný v materiály, potom storno (-).

Ak ste plátca DPH. Uvediete tento dobropis do riadku 25 DP.
Maurícius
09.08.07,17:48
Ďakujem za pomoc.