rainsro
09.08.07,17:05
Dobrý deň, mám firmu s.r.o., ktorá nakupuje, spracúva a predáva drevo. Tento rok sme zobrali do prenájmu horu, a nájom sme zaplatili v plnej výške pri podpise zmluvy.
Teraz ťažíme drevo, ktoré na mieste spracujeme na hotové výrobky a dovezieme na sklad. Potom predáme
Vedel by mi niekto poradiť akým spôsobom to mám zaúčtovať pekne krok za krokom?
gogina
12.08.07,16:40
Pokúsim sa dať do súvisu krok za krokom.
Učtovanie zásob typu B
Doprava je externá /poistné,provízia/ 501/504/321
dph 343/321
vlastná doprava 501/504/622
clo pri dovoze /ak je potrebné/501/504/379
dph343/379
aktivácia materiýálu,tovaru vlastnej výroby 501/504/621
spracovanie materiálu501/504/622 vo vlastnej režii
predaj úbytok materiálu,tovaru 542/501 v obst. cenách
predajná cena fakturovaná odberateľovi 311,/642 v hotovosti 211/642
dph 311/343

na koci účt. obdobia pri uzatváraní účt. kníh
prevod počiat. stavov 501,504/112/132
stav materiálu podľa inventarizácie 112,132/501,504
nevyfakturované dodávky 112,132/326,323

Ak som na niečo zabudla prepáč, ale myslím, že byto mohlo tak byť.
koňo
12.08.07,19:03
Nerobím spôsob B, ale ak tomu rozumiem dobre, tak sa v priebehu roka všetko účtuje do nákladov (nájom, mzda, materiál, ...) a až ku koncu roka treba aktivovať zásoby na účty skupiny 11 a 12. V priebehu roka by som teda o aktivácii neúčtoval.
Na konci roka treba aktivovať
- materiál vyrobený vo vlastnej réžii (drevo, na ktorom nebolo okrem ťažby urobené nič) 112/621
- nedokončenú výrobu (drevo už vo výrobe, ktorá ešte nebola ukončená 121/611
- hotové nepredané výrobky 123/613.
Teoria u materiálu hovorí o znížení nákladov, nie o aktivácii, ale v tomto prípade by som radšej účtoval aktiváciu. Rozmýšľaj a v smernici si urči zásady a postup ocenenia jednotlivých položiek zásob. Pozri § 22, 43 Postupov účtovania.
Skladovú evidenciu musíš viesť priebežne, bez ohľadu na to, že účtuješ spôsobom B.