suhela
14.02.05,20:33
Nevyplatená mzda a daň z príjmu .
Zamestnávateľ nevyplatil manželovi mzdu za 1-4 mesiac 2004 v hodnote 50 tis.V potvrdení o zúčtovaných a a vypl.príjmoch uvádza 0.
Od 5-12 mesiaca 2004 je zamestnancom inej firmy ktorá mu urobí ročné zúčtovanie dane. Znižuje sa základ dane o čiastku 80832 na daňovníka ?
Ako je to v takomto prípade?
Ďakujem.
Všetkým želám pekného Valentína.
Marta V
14.02.05,21:23
Pokiaľ nemal vyplatenú mzdu za 1-4 mesiace 2004, tak je spravne ze to nedali do potvrdenia. Odpočítateľnú položku 80 832 na daňovníka si môže uplatnit v plnej výške.Mal by mu vyjsť preplatok na dani,ktorý mu vrátia v ročnom zúčtovaní.
lenkak
14.02.05,21:42
Súhlasím s Martou. Pokiaľ do 31.01.2005 nebola vyplatená mzda za rok 2004 do potvrdenia sa táto nevyplatená mzda nezahŕňa. A môže si uplatniť celú odpočitateľnú položku na daňovníka