valeriam
10.08.07,11:16
Prosím skúsenejších o posúdenie:
Ročná sadzba dane z MV znížená o 30% sa uplatní pre vozidlá, ktoré sa pohybujú mimo SR po celé zdaňovacie obdobie- toto platí pre BB samosprávny kraj.
Zdedili sme účtovníctvo, kde pár nákladných vozidiel jazdí celoročne mimo SR a bývalý účtovník toto zníženie neuplatnil s odôvodnením, že sa nejedná o služobné vozidlá. Nevieme, čo týmto pojmom myslel, ale podľa nás sa par. 86 ods.1 písm.c týka všetkých vozidiel. Mýlime sa?
Vďaka všetkým:)
betka
10.08.07,13:10
Zo zákona je oslobodené iba vozidlo, používané vyšším územným celkom....
ĎAlšie oslobodenia vozidiel, prípadne zníženie daní je podľa miestnych podmienok a sú v pôsobnosti vyššieho územného celku. Daňovníci si môžu uplatniť oslobodeie alebo zníženie iba vtedy, ak ich VUC oslobodí od dane, alebo sadzbu dane zníži všeobecne závazným nariadením.

Skúste si pozrieť stránku BB, a tam miestne dane, aké majú oni nariadenia, povedia Vám i tel., či sa Vás bude týkať nižšia sadzba, alebo oslobodenie.
skvarki
10.08.07,13:16
Ak sa nemylim tak znizenie dane z MV v Banskobystrickom samospravnom kraji o 30% plati len na rok 2007. To vseobecne zavazne nariadenie c. 4/2006 hovori, že ročná sadzba dane znížená o 30% sa uplatní pre:
a) špecialne vozidlo, ....
b) vozidlo evidované v SR, ktoré sa zdržiava počas celého zdaňovacieho obdobia mimo územia SR.

Takze ak mate takeho vozidla možte si uplatniť zniženie sadzby.
valeriam
10.08.07,13:41
Ďakujem pekne