Lenka1979
10.08.07,13:54
ahojte, nemáte náhodou niekto vzor ako spracovať PHM na vysokozdvižný vozík DESTU a UN (honka)? Musí sa písať denný záznam? Priem.spotr.na destu je 4,9 dm3h-1 (nemám šajnu čo to znamená), na UN neviem. Viem len že sa tam píšu motohodiny. Ďakujem za každú radu. Lenka
Zoltán Kovács
11.08.07,21:29
ahojte, nemáte náhodou niekto vzor ako spracovať PHM na vysokozdvižný vozík DESTU a UN (honka)? Musí sa písať denný záznam? Priem.spotr.na destu je 4,9 dm3h-1 (nemám šajnu čo to znamená), na UN neviem. Viem len že sa tam píšu motohodiny. Ďakujem za každú radu. Lenka

TO zvýraznení znamená, že za jednu hodinu prevádzky spotrebuje 4,9 dm3, čiže 4,9 litra PHM.
andrej_rv
11.08.07,23:03
Musí sa písať denný záznam?
V zmysle § 19 ods. 2 písm. l) ZoDP sú daňovým výdavkom výdavky na pohonné látky prepočítané podľa spotreby v technickom preukaze, alebo - ak sa spotreba v TP neuvádza alebo ak sa zariadenie používa na prevádzku, pri ktorej sa spotreba v TP neuvádza - podľa spotreby preukázanej iným preukázateľným dokladom.
K prepočítaniu spotreby je nevyhnutné zdokladovať dobu prevádzky stroja, takže denný záznam by sa viesť mal. Forma záznamu nie je predpísaná (môže to byť tlačivo Záznam o prevádzke stroja, zošit, tabuľka v exceli alebo súbor v počítači). Mal by však obsahovať minimálne tieto kolónky:
- dátum
- doba prevádzky (hodiny od - do)
- počet hodín a minút prevádzky (tzv. motohodiny)
- prepočítaná spotreba (motohodiny x norma spotreby)
- údaj o tankovaní PHL v litroch
prípadne ešte nejakú kolónku na poznámky (prevádzkové podmienky a pod.).
Pokiaľ nemáš doklad o normovanej spotrebe v TP alebo nejakom potvrdení od výrobcu stroja, mala by si spotrebu v zmysle výkladu DRSR
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/data/naj_po.doc - str. 9 hneď hore - preukázať iným hodnoverným dokladom. Za takýto iný preukázateľný doklad je možné považovať doklad vydaný špecializovanou organizáciou alebo osobou oprávnenou na vydávanie osvedčenia o spotrebe PHL alebo vlastný doklad - internú smernicu. Výdavky na spotrebované PHL je daňovník povinný preukázať dokladom o nákupe PHL. (Ak je prepočítaná spotreba vyššia, než množstvo nakúpených PHL podľa bločkov, uzná sa len spotreba doložená dokladmi o nákupe).