robert12
10.08.07,14:54
Ahojte, mám otázku. Predávame pozemok na ktorý sa vzťahuje DPH. Platba za pozemok prebehne v 2 fázach. Prvá po povolení vkladu (cca polovica) a druhá až po splnení určitých okolností (pričom kupujúci už bude vlastníkom pred splnením týchto okolností), čo môže byť aj o 2 mesiace. Problém mám s DPH, pretože pri prvej platbe obdržíme iba dph k prvej platbe, ale predpoklám že odviesť daň budeme musieť z celkovej ceny. Môžme si pýtať v rámci prvej platby od kupujúceho aj DPH k druhej časti kúpnej ceny, resp. je možné dph z druhej časti ceny odviesť až po prijatí tejto platby? ďakujem
ekopo
10.08.07,15:09
Dátumom vzniku daňovej povinnosti vzniká povinnosť odviesť daň. Dátum vzniku daňovej povinnosti je nutné uviesť v zmlule, resp. vo faktúre. Teoreticky to môže byť riešené preddavkovo.
Vladimír Ozimý
10.08.07,19:46
Ahojte, mám otázku. Predávame pozemok na ktorý sa vzťahuje DPH. Platba za pozemok prebehne v 2 fázach. Prvá po povolení vkladu (cca polovica) a druhá až po splnení určitých okolností (pričom kupujúci už bude vlastníkom pred splnením týchto okolností), čo môže byť aj o 2 mesiace. Problém mám s DPH, pretože pri prvej platbe obdržíme iba dph k prvej platbe, ale predpoklám že odviesť daň budeme musieť z celkovej ceny. Môžme si pýtať v rámci prvej platby od kupujúceho aj DPH k druhej časti kúpnej ceny, resp. je možné dph z druhej časti ceny odviesť až po prijatí tejto platby? ďakujem

no väčšinou to funguje tak že v prípade zálohovej platby sa táto platba navyšuje aj o dph pripadajúca na túto zálohu podľa toho čo píšete mi vychádza z toho že prvá platba bude skutočne záloha...potom záleží ako máte zadefinované vlastníctvo teda kedy príde prevod...k tomuto dátumu vám vzniká celková daňová povinnosť ku ktorej zúčtujete zálohu druhú platbu ktorú obdržíte až potom už z pohľadu dph neriešite...
betka
10.08.07,20:32
Vznik DP pri dodaní nehnuteľnosti (19/1)- dodaním tovaru. Je to deň, kedy kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode a prechode nehnuteľností je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho ppráva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.
Daňová povinnosť môže vzniknúť aj podľa 19/4 prijatím platby, ak je táto platba prijatá pred dodaním nehnuteľnosti v režime DPH.

Toto bude mimotemy , ale v budúcnosti môže pomôcť:

Ak platiteľ prijme platbu pred dodaním tovaru (nehnuteľnosti) s uplatnením oslobodenia od dane, teda nehnuteľnosť oslobodenú od dane, daňová povinnosť pri prijatí platby na dodanie tovaru oslobodeného od dane nevzniká.Platiteľ hodnotu platby prijatej na dodanie tovaru oslobodenú od dane neuvádza. V DP uvedie hodnotu nehnuteľnosti oslobodenej od dane až po jej dodaní.