maria.kl
10.08.07,21:03
Vystavené faktúry v minulom roku sme dobropisovali tento rok.
Mám dať opravné daňové priznanie,alebo možem tento rok znížiť výnosy o dobropisovanú čiastku,aj keď sa to týka výnosov minulého roka.
Ďakujem
Zoltán Kovács
10.08.07,21:26
Vystavené faktúry v minulom roku sme dobropisovali tento rok.
Mám dať opravné daňové priznanie,alebo možem tento rok znížiť výnosy o dobropisovanú čiastku,aj keď sa to týka výnosov minulého roka.
Ďakujem

Do DPH to zaradíš v tom mesiaci kedy si vystavila dobropis.
maria.kl
13.08.07,20:57
Prosim este, čo robiť s daňou z príjmu.
Možem teda výnosy znížiť tento rok o dobropis.
Ďakujem
Vladimír Ozimý
14.08.07,07:04
Prosim este, čo robiť s daňou z príjmu.
Možem teda výnosy znížiť tento rok o dobropis.
Ďakujem

no dôležité je aby príjmy vecne a časovo súviseli s obdobím takže ťažko posúdiť či robiť dodatočné na daň alebo nie záleží ako to máte v zmluvách či k 31.12. firma je schopná určiť takéto dohadné položky alebo nie...