JSJP
11.08.07,22:00
Ahojte,

chcem sa s Vami poradiť, ohľadom predasne ukončeného leasingu. Účtujeme v jednoduchom účtovníctve. 03.02.2005 sme formou leasingu obstarali tlačiarensky stroj. Istina je 8.791.770 Sk, vstupný poplatok 105.501,24 Sk. Leasing je uzatvorený na 60 mesiacov. Stroj sme zaradili vo výške 8.897.271,24 Sk. Mesačný leasingový odpis sme vypočítali vo výške 148.288 Sk. V roku 2005 sme do nákladov dali odpisy vo výške 1.631.168 Sk, v roku 2006 vo výške 1.779.456 Sk. Dňa 25.06.2007 došlo k predčasne ukončeniu leasingu. Nedošlo však k odkúpeniu tlač. stroja, ale tlač. stroj bol vrátený leasingovej spoločnosti. Na základe porušenia leasingu potrebujeme propočítať leas. odpis na skutočný. Tlač. stroj sme zaradili do II. odpisovej skupiny a vypočítali sme zrýchlený odpis za rok 2005 vo výške 1.482.879 Sk a za rok 2006 vo výške 2.471.464 Sk čo je spolu suma 3.954.343 Sk. Uplatnený leasingový odpis bol spolu za rok 2005 a 2006 vo výške 3.410.624 Sk. Je to správne, ked ešte za rok 2007 doúčtujeme do nákladov ako leas. odpis sumu 543.719 Sk? /rozdiel medzi leas. odpismi a skutočnými/ Alebo sme to prepočítali nesprávne? Je to problém, ked sme stroj po predčasne ukončenom leasingu neodkúpili, ale dobrovoľne na našu žiadosť sme ho vrátili leasingovej spoločnosti?

ďakujem
dvojča
31.03.08,02:34
ahojte, odpovedzte už niekto prosím, mám taký istý problém, a neviem čo s ním, vďaka