kura
11.08.07,22:50
Vie mi niekto poradiť ako zadať zamestnancovi 1% z OC auta, ktoré používa na služobné a aj na súkromné účely, ked mu v priebehu mesiaca vymenia auto?
Jedná sa o obchodákov- cena predchádzajúceho auta bola 483 tis a 8.8.2007 mu dali nové auto v OC 765 tis. Akú sumu mu mám zadať do výplaty ako nepeňažný príjem, ktorý zdaním? Mám to prepočítať na dni? Teda 31/483000*8+31/765000*23 ? Alebo v auguste zdaniť ešte to staré auto a to nové až v septembri?
DušanČ
11.08.07,23:18
Tvoj uvádzaný výpočet základu dane podľa dní je najsprávnejší a ťažko napadnuteľný. Ako analógiu môžem uviesť, že takým istým spôsobom sa rozpočítava napr. náklady na prenájom alebo predplatné. keď faktúra obsahuje náklady bežného aj nasledujúceho roka. Prepočet na náklady a náklady budúcich období sa počíta tiež cez dni.
betka
12.08.07,13:11
Ak sa mení v priebehu mesiaca auto, 1% vypočítate z OC auta nového, teda kde je vyššia OC.
Nebudete prepočítavať na dni.

(niekde to už bolo riešené v apríli? na porade, a poradila som tento istý spôsob, ako uvádzate vy, ale hneď som bola opravená, že bol vydaný nejaký pokyn, resp. to bolo na nejakých školeniach, skúste ešte mrknúť, neviem to nájsť.)