Lila
15.02.05,11:59
Máme DF zo zahraničia, ktorú si samozdaňujeme /r.11 DP/ , mám to zaúčtované : 343 001/ 343 002 predpis DPH k zahr. DF voči DÚ
518 xxx/ 343 001 preúčtovanie DPH do nákladov za 1/05,
Mám to dobre zaúčtované???
pretože robíme len fin. činnosti a DPH z DF dávame rovno do nákladov-t.j. nemáme nárok na odpočet a aj DPH na výstupe je vždy 0. Podla usmernenia
daň. riad. to dávame rovno do nákladov- DPH navyšuje vstupnú cenu.

Nemám preto skúsenosti ako ďalej postupovať v účtovaní, lebo mám vytvorenú analytiku takto:
343 001 daň na výstupe /§69, r.11 DP samozdanenie/
343 002 daň k úhrade DÚ

Čiže ak DPH uhradím : 343 002/ 221 xxx . Ale čo so zaokrúhlením ?
Na DP sa predsa výsledná daň zaokrúhľuje. Dávate rozdiel v zaokrúhľovaní do 548??? Alebo 568???