mackova
22.08.07,13:43
Chcel som sa spytat, ci mam povinnost podat DP FO ako szco, ked mam pozastavenu cinnost na cely rok 2007?
Inak som yamestnany cely rok 2007.
betka
22.08.07,13:57
(4) Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy

a) podľa §5 anie je povinný podať daňové priznanie podľa odseku 2 alebo
b) z ktorých sa daň vyberá podľa §43 aneuplatní postup podľa § 43 ods. 7 alebo
c) ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity odľamedzinárodného práva alebo,122a)
d) zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskych spoločenstiev alebo ich orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo
e) ktoré sú od dane oslobodené.