janatonkova
23.08.07,11:40
ak som obstarala materiál v rámci Europskeho spoločenstva a ja ho následne predám firme identifikovanej pre daň v SR, postupujem nasledovne:
faktúru s ES - samozdaním
a ja faktúrujem materiál s DPH
Je dôležité, či mám na tej službe nejakú prirážku alebo je to v tej hodnote ako bola pôvodná faktúra - z pohľadu DPH?
Vladimír Ozimý
23.08.07,10:36
systém uvažujete správne...u nás sa neprihliada na to či máte na tom prirážku alebo nie...to jest pokiaľ dôjde k obchodu medzi dvoma tuzemskými firmami ohľadom predaja tovaru vždy to bude s dph...
janatonkova
23.08.07,11:09
a kedy postupovať podľa §22 ods.3?
Zoltán Kovács
23.08.07,11:12
a kedy postupovať podľa §22 ods.3?

Napríklad keď právnik vystaví faktúru za svoje služby.

Odmena advokáta 5000,-
DPH 19% 950,-
Kolky kupované v mene klienta 1000,- je bez dph - toto je vlastne prechodná položka (nákup advokát nedáva do nákladov, a refakturáciu zase do výnosov)