Richard
17.06.04,03:09
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Zuzka
19.06.04,21:28
- dodatočne dorubená DPH za minulé roky / 345
- dodatočne dorubená spotrebná daň za minulé roky / 345
- nákup kolkov / 211
- súdne poplatky / 211, 345
- notárske poplatky / 211, 345
- koncesionárske poplatky / 211, 345
memsahib
19.06.04,21:35
Poplatky platené v zahraničí, poplatky za použitie diaľnic v zahraničí i v tuzemsku 538/345.
memsahib
19.06.04,21:40
- daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, z dedičstva a darovania 538/345
- zúčtovanie priamej spotreby kolkov 538/213